Congres Solar in 2030 - 1 februari 2023

Na jarenlange groei is Nederland dé Europees kampioen zonne-energie. Zonnepanelen zijn steeds vaker de norm, maar het subsidielandschap gaat flink op de schop. Wat betekent dit voor de toekomst van de markt? Ontdek het bij de presentatie van het Nationaal Solar Trendrapport 2023, met daarin voor het eerst een forecast van de komende jaren. Experts uit binnen- en buitenland schetsen wat er nodig is om de groei vast te houden, en hoe het Nederlandse energiesysteem er dan in 2030 uit kan zien. Eens of oneens? Deel het met uw sectorgenoten op Congres Solar in 2030, het kennis- en netwerkevenement voor de top van de solarsector.

Het grootste kennis- en netwerkevent voor de top van de zonne-energiesector wordt gehouden op 1 februari 2023 in het Louwman Museum te Den Haag.

Voor meer informatie over het 'Congres Solar in 2030' op www.congressolar2030.nl.

Onze partners