Future Green City 2015

Een groene, duurzame en leefbare stad is de toekomst

Nederland is een dichtbevolkt land. Het aantal inwoners stijgt jaarlijks. Steeds meer mensen willen in de binnensteden gaan wonen, dichtbij winkels, recreatie en andere voorzieningen. Ook de veranderende samenstelling van de bevolking en de klimaatverandering hebben invloed op het creëren van de toekomstbestendige stad. De stedelijke inrichting heeft behoefte aan nieuwe visies, mogelijkheden en technieken.

Eindelijk een totaal event voor de stad met toekomst

DinsdagFutureCity De verenigingen Stadswerk Nederland en VHG zijn de stuwende krachten achter Future Green City 2015. Op het vernieuwende vakevent komen alle disciplines samen voor een duurzame, leefbare, groene en toekomstbestendige stad. Future Green City gunt de bezoeker een blik in de toekomst met innovatieve concepten en scherpe visie maar biedt ook concrete oplossingen. Met een uitgebreid programma van voordrachten om kennis te delen, netwerkbijeenkomsten en speeddates, specifieke exposanten en inspirerende exposities zoals de Expositie ’Volkstuinen als Groene Motor’.

De kracht van Future Green City is het totaalaanbod waarbij innovatie, groen en duurzaamheid de rode draad vormen. Future Green City 2015 is dé one-stop-shop voor oplossingen m.b.t. groen, de bouw, infra en water die bijdragen aan de leefbare stad. Van solitaire bomen tot nieuwe beplantingsconcepten. Van groene geluidsschermen tot energieopwekkende wegen. Van hergebruik regenwater tot afvalinzameling en recycling. En van dak- en gevelbegroeiing tot energieneutrale gebouwen.

Programma dinsdag 24 november

DINSDAG - GROEN GERICHT

Meerwaarde groen in stedelijke omgeving, groenconcepten, tuinparken als groene motor, combinatie groen en bouw.

De eerste beursdag is groen getint. Niek Roozen, internationaal bekend landschapsarchitect zal spreken over de noodzaak van groen in onze steden. Hij past zijn ‘Groene Stad visie’ toe in zijn ontwerpen voor groenprojecten in alle delen van de wereld zoals in China. Meer info: www.niekroozen.com

Niek Roozen - Hoofdas, Hunnan Shenyang

Wim de Haas en Annemieke Smit van Alterra Wageningen UR geven een presentatie: 'De natuur als voorbeeld: groene principes voor leefbare steden'.

Chris Zijdeveld, destijds als wethouder Schiedam betrokken bij duurzame stadsontwikkeling en voormalig voorzitter Nationale Stuurgroep Lokale Agenda 21, Voorzitter ODE en president International Solar Cities Initiative geeft een presentatie over Duurzame Stadsontwikkeling.

Verder geeft Nico Wissing van NLGreenlabel een presentatie en Jacqueline Baar van Biomygreen.

JS Consultancy verzorgt i.s.m. het Young Professionals netwerk van Stadswerk een workshop over wat young professionals kunnen betekenen voor je organisatie.

Jong talent: een andere blik op de groene stad
De jongst werkende generatie heeft een geheel eigen kijk op de werkelijkheid en op de stad in het bijzonder. Vanuit universiteiten en hogescholen brengen deze mensen de nieuwste kennis binnen vanuit hun vakgebied, aangevuld met kennis van digitalisering en informatisering waar deze generatie zo sterk in is. In deze workshop geeft Ida Wildeboer, programmamanager bij JS Consultancy, een goed beeld van hoe jonge mensen in organisaties een bijdrage kunnen vormen aan de stad van de toekomst.

Dagvoorzitter in het hoofdtheater is: Maarten Loeffen, Directeur Vereniging Stadswerk Nederland

Info / netwerkavond VHG

Programma woensdag 25 november

WOENSDAG - INNOVATIE STEDELIJKE ONTWIKKELING

WoensdagFutureCityOp woensdag ligt de nadruk op innovatie in de stedelijke ontwikkeling. Green capital netwerk, smart cities, vernieuwende wegdekken, innovatie etc. Wico Ankersmit, directeur Vereniging Bouw- en woningtoezicht, zal ingaan op de omgevingswet.

Daan Roosegaarde naar Future Green City
Kunstenaar en innovator Daan Roosegaarde zal op woensdag 25 november a.s. op het vakevent een presentatie houden over landschappen van de Toekomst en zijn visie op een duurzame leefomgeving. Daan Roosegaarde werkt wereldwijd aan inventieve en inspirerende projecten die de grenzen van onze verbeelding opzoeken. Mogelijk maken wat we nu nog niet voor mogelijk houden. Smogvrije parken, lichtgevende bomen maar ook “electric priority lanes”, weggedeelten waarop je elektrische auto tijdens de rit wordt opgeladen.

Roosegaarde staat bekend om zijn sociale ontwerpen en energieke verschijning. Zijn ideologie is “gewoon doen en je intuïtie volgen” in plaats van “ja maar”. Zijn ontwerpen spelen met de grenzen tussen mens, technologie en ruimte. Interactie, technologische innovatie en schoonheid staan centraal in wat hij omschrijft als “techno-poëzie”. “Voor ons Nederlanders is dat normaal; de relatie tussen natuur, creativiteit en techniek zit in ons DNA. Daar zouden we meer mee moeten doen.” Meer info: www.studioroosegaarde.net

Daan Roosegaarde - Smog Free Project - Van Gogh Path

Movares presenteert 'De gezonde stad'. Welke tools kunnen worden ingezet om te komen tot een werkelijk gezonde stad.

Verder geeft City Roofs een presentatie en H+N+S Landschaps­architecten over ’Volkstuinen als groen motor’.

Dagvoorzitter in het hoofdtheater is: Egbert Roozen, Directeur Branchevereniging VHG

Info / netwerkavond Stadswerk Nederland
Op de Stadswerk Nederland avond op woensdag zal o.a. Jelle Reumer, directeur van Natuurhistorisch museum Rotterdam/ Bureau Stadsnatuur Rotterdam en bijzonder hoogleraar Universiteit Utrecht, een presentatie geven. Deze gaat over “Wildpark Rotterdam”, nieuwe natuur en ecologische systemen. Gert-Jan Hospers is één van de andere sprekers. Hij is economisch geograaf aan de Universiteit Twente en bijzonder hoogleraar City- en Regiomarketing aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Daarnaast geeft hij inspiratie en advies via Stichting Stad en Regio. Zijn thema is “Geografie en gevoel. Wat plekken met ons doen.”

Programma donderdag 26 november

DONDERDAG - WATER

Donderdag 26 november staat water in de stad centraal. De wateropgave (de groen blauwe netwerken) voor de stedelijke gebieden in ons land.
Deltacommissaris Wim Kuijken zal een lezing geven over ‘leven met water’. Meer aandacht voor een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting van Nederland.

Movares presenteert 'Water in de stad'. Wat kunnen we doen aan gedragsbeïnvloeding en welke fysieke maatregelen kunnen we nemen om water in de stad een betere/ander plaats te geven.

Hugo Gastkemper, directeur Stichting Rioned zal een voordracht geven over regenwaterretentie. Er komen ook presentaties van de winnaars van de Rioned prijsvraag 2015; Waar gaat het riool van de toekomst naar toe?
Vereniging Waterforce - Van rioollasten naar rioollusten; verschillende oplossingen voor steden en voor het landelijk gebied.
Rotterdamse waterblog - Rotterdamse Samenwerking in de Afvalwaterketen. Naar een circulaire afvalwaterverwerking in 2050. Nauwelijks meer regenwater door het riool en 100% fosfaatterugwinning uit het rioolwater
Dagvoorzitter in het hoofdtheater is: Olaf Prinsen, Directeur NVRD

Onze partners