Handelsmissie IJsland 2019

Van 22-25 oktober 2019 organiseert Hansa Green Tour in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat een handelsmissie naar IJsland. Centraal thema van deze reis: verkennen van internationale samenwerking op het gebied van geothermie, warmtedistributie en glastuinbouw.

De handelsmissie staat onder leiding van Ruud Cino van het Ministerie EZK. Aanleiding voor deze reis is een hele concrete vraag vanuit het Iceland Renewable Energy Cluster om Nederlands-IJslandse samenwerkingsmogelijkheden te verkennen op het gebied van geothermie, warmtedistributie en de glastuinbouw.

Het Iceland Renewable Energy Cluster organiseert van 23-25 oktober het Sustainable District Energy congres, met als thema ‘How district heating can help fight climate change‘. De handelsmissie sluit deels aan op dit congres en kent deels een eigen programma met diverse netwerkbijeenkomsten en bedrijfsbezoeken.

Informatie en aanmelding

Voor meer informatie en aanmelding voor deze reis kunt u contact opnemen met Roel Swierenga op telefoonnummer 06-55567218 of een email sturen naar info@hansagreentour.com

Bekijk onderstaande video voor meer informatie:

Onze partners