ImpactFest - 14 november 2023

Op 14 november 2023 wordt Europa's grootste impact festival georganiseerd in de Fokker Terminal in Den Haag. De transitie naar een duurzame en inclusieve economie is afhankelijk van samenwerking. Daarom worden hier startups, scale-ups, investeerders, beleidsmakers en andere impactmakers samengebracht van over de hele wereld voor de 7e editie van ImpactFest.

Deze editie gaat over het creëren van de toekomst van impact. Oplossingen die de wereld nu nodig heeft. Er zijn vier belangrijke thema’s waarin we de transitie moeten versnellen om de 2030-duurzame ontwikkelingsdoelen te halen:

  • Voedseltransitie
  • Energietransitie
  • Circulaire economie
  • Klimaatadaptatie

Kijk voor meer informatie voor ImpactFest 2023 op www.impactfest.nl

Onze partners