Masterclass "Circulaire Economie: kansen uitdagingen en oplossingen"

Op 3 en 4 april 2017 organiseert het ESAA Executive CSR Program een verdieping masterclass over Circulaire Economie. In deze tijd waarin grondstoffen schaarser worden en moeilijker te winnen zijn én onze afvalberg blijft groeien, is de omschakeling naar een circulaire economie essentieel. In een circulaire economie worden producten en grondstoffen maximaal hergebruikt en wordt vernietiging van waarde geminimaliseerd. Dit in tegenstelling tot een zogenaamde lineaire economie, waarbij eindige grondstofvoorraden worden uitgeput en, na gebruik, als onbruikbaar afval in het milieu terechtkomen.

Bedrijven staan hedendaags voor een grote uitdaging; hoe maken we de transitie naar een circulaire economie. Voor een succesvolle transitie moeten bedrijven op zoek naar nieuwe bedrijfsmodellen met bijbehorende waarde proposities en verdienmodellen.

De circulaire economie biedt veel kansen voor bedrijven: innovatie, slimmer (her)gebruik van grondstoffen, afvalreductie en ketensamenwerking. Tegelijkertijd staan bedrijven ook voor veel uitdagingen om de transformatie van lineaire naar circulair vorm te geven: het drastisch aanpassen van productontwerp en/of materiaalkeuze, herinrichten van de interne organisatie, het maken van nieuwe afspraken met leveranciers en het vinden van investeerders. Welke kansen biedt de circulaire economie aan uw organisatie? Waar zit de kansen voor circulariteit, bijvoorbeeld in de input, het product zelf of het gebruik van het product? Welke transitie, zowel op bedrijfsniveau, sector of systeem, is nodig om dit te realiseren? Welke dilemma’s komen hierbij kijken en welke oplossingen heeft u voorhanden? Wat zijn Best Practices en wat kunt u daarvan leren?

De Masterclass

Masterclass Circulaire Economie kansen uitdagingen en oplossingen WHWTijdens de masterclass zullen wij ingaan op drie thema’s die bepalen hoe u een bijdrage kunt leveren aan de circulaire economie:

  1. Waarom?
    Korte achtergrondschets over nut en noodzaak van CE
  2. Hoe?
    Op welke manier kun je invulling geven aan CE? Waar zit de circulariteit in jouw organisatie (input, product, mensen)? Dit is o.a. afhankelijk van de startpositie waaruit je begint maar ook van je business model en de onderwerpen die voor jou relevant zijn.
  3. Wat?
    Wat ga je doen om invulling geven aan CE? En wat betekent dat voor jouw organisatie (keten, financiering, impact resultaten, organisatie)

In deze 2-daagse Masterclass zult u leren van sprekers uit de wetenschap en praktijk. Ons toonaangevende interactieve programma is gericht op het ontwikkelen van kennis die uiteindelijk zal zorgen voor verandering in uw praktijk. Dit realiseren we door te luisteren, te doen en te leren van elkaar in groepsopdrachten.

U gaat aan de slag op een vernieuwende actieve manier die u niet snel zult vergeten. Tijdens de Masterclass zult u uw eigen positie bepalen, activiteiten en plannen schetsen om aan de slag te gaan met CE. Tijdens verschillende groepsopdrachten zult u de verkregen kennis en voorbeelden vertalen naar uw eigen situatie. De leerervaringen zult u steeds op uw eigen poster weergeven. Als eindresultaat krijgt u uw eigen poster mee met daarop uw specifieke resultaten. Aan het einde van de masterclass heeft u een overzicht van de waarom, wat en de hoe van CE voor uw organisatie en kunt u deze boodschap zowel intern als extern overbrengen.

Programma

Maandag 3 april
09.00-09.30: Ontvangst
09.30-12.45: Waarom?
De 10 “Must Knows” over CE en een groepsopdracht waarin de kennis wordt vertaald naar uw specifieke bedrijfssituatie.
12.45-14.00: Lunch
14.00-17.15: Hoe?
De elementen rondom de hoe vraag van CE worden gepresenteerd in Marktvorm. In groepen gaan de deelnemers in een aantal rondes langs bij ‘marktkramen’ waar een bepaald onderwerp aan de orde komt en men ook de kans heeft om op de eigen situatie in te gaan. We gaan hier in op verschillende business modellen, de kansen en belemmeringen en de kritische succesfactoren.
18.00: Diner

Dinsdag 4 april
08.30-09.30: Ontbijt
09.30-12.45: Wat?
In deze ochtend ligt de focus op de organisatie en processen. Ontwerp/productie; inkoop en aanbesteding; sturing en financiën. Aan de hand van verschillende bedrijfspresentaties die ervaring hebben bij ontwerp/productie en inkoop en aanbesteding krijgt u inzicht in de kansen, uitdagingen, en oplossingen vanuit de praktijk. Tijdens discussies krijgt u inzicht hoe u daar invulling aan kunt geven.

12.45-14.00: Lunch
14.00-16.30: Je eigen verhaal: van purpose tot impact
Het neerzetten van een krachtige boodschap is van groot belang om draagvlak te krijgen bij zowel de interne en externe stakeholders. Hoe zet je een krachtige boodschap neer en kun je anderen overtuigen?. Gebruik makend van alle info van de masterclass en vanuit de impact die je wilt bereiken gaan we aan de slag met het creëren van je eigen verhaal.
16.30: Borrel

Sprekers (onder voorbehoud)

Masterclass Circulaire Economie kansen uitdagingen en oplossingen sprekers

Rob Boogaard (CE Expert)
Rob Boogaard is Oud CEO van Interface EMEA; een bedrijf dat al meer dan 15 jaar in de top 3 staat van de meest duurzame ondernemingen wereldwijd (Globescan). Al sinds begin 2000 worden oude producten teruggenomen en gerecycled en gebruikt de onderneming ook allerlei andere gebruikte materialen voor de productie van modulair tapijt met als meest pakkende voorbeeld visnetten uit de Filippijnen.

Guido Braam (PoweredbyMeaning)
Guido Braam, voorheen topman van de Circle Economy en daarvoor managing partner bij Kirkman Company, is momenteel werkzaam bij Powered By Meaning, een collectief van ondernemingen die van sociaal ondernemerschap het nieuwe normaal willen maken. Guido gebruikt zijn kennis en ervaring op het gebied van circulair- en sociaal ondernemerschap om organisaties, instellingen en individuen te helpen door kennisdeling, educatie, advies en inspiratie rondom de circulaire economie.

Dionne van Ewen (Kirkman Company)
Dionne van Ewen is als consultant werkzaam bij Kirkman Company. Dionne heeft verschillende artikelen geschreven, training gegeven en zich verdiept in het maken van business cases en financiële analyses voor duurzaamheid. Dionne is momenteel samen met Guido Braam (PoweredbyMeaning), Lieke Ossenblok (Kirkman Company), Helen Toxopeus (Impact Centre Erasmus) en Karen Maas (Impact Centre Erasmus) een boek aan het schrijven over Business modellen voor de circulaire Economie is opdracht van Stichting Management Studies.

Lonneke Frie ( Expertized)
Lonneke is Psychologe en heeft een bijzondere interesse voor experts. Haar kernvraag is: hoe wordt iemand een expert? Zij heeft met veel specialisten gewerkt voor organisaties als PwC, IBM, Rabobank, Gillette en Deutsche Telekom. Lonneke is van nature gericht op het begrijpen van het complexe denkproces van experts en helpt hen hun unieke expertise te vertalen naar concrete toegevoegde waarde voor de business. Lonneke heeft veel ervaring met framing en helpt bedrijven bij het opzetten, vorm geven en vertellen van hun eigen strategische verhaal.

Marieke Gombault (Metis Consultants)
Na 17 jaar werkzaam te zijn geweest als consultant heeft Marieke Gombault haar eigen adviesburo Metis Consultants opgericht. Met haar kennis, enthousiasme en inspirerende voorbeelden, helpt zij organisaties een volgende strategische stap te nemen op het gebied van duurzaamheid. Daarnaast is zij ook als programma begeleider betrokken bij de Executive opleiding CSR aan de Erasmus Universiteit.

Karen Maas (Impact Centre Erasmus)
Karen Maas is als econome al meer dan 20 jaar werkzaam op het gebied van milieu-economie, duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Zij heeft veel bedrijven en andere organisaties ondersteund bij het opzetten van prestatiemetingen en in het bijzonder impact meet methodieken. Karen is directeur van het Impact Centre Erasmus en doet (toegepast) onderzoek) naar impact meten, impact denken en impact sturing. Karen is tevens wetenschappelijk directeur van de Executive opleiding CSR van de Erasmus Universiteit.

Helen Toxopeus (Impact Centre Erasmus)
Helen Toxopeus is werkzaam bij het Impact Centre Erasmus. Zij doet zij onderzoek naar de rol van geld en de financiële sector in de ontwikkeling van duurzaamheid. Helen is een expert of het gebied van financiering van de circulaire economie en initiatieven die zich richten op CE. Helen is tevens betrokken bij het Sustainable Finance Lab.

Locatie

De Masterclass vindt plaats in het prachtige rijksmonument Villa Augustus te Dordrecht.
Het gebouw stamt uit 1882 en is de eerste watertoren van Dordrecht. Het is de op een na oudste watertoren van Nederland. De toren heeft een kasteelachtig uiterlijk en is ontworpen door de Dordrechtse stadsarchitect J.A. van der Kloes. De watertoren heeft een hoogte van 33 meter en een waterreservoir van 500 m3. De vierkante bakstenen torens bevatten destijds machinistenwoningen bestemd voor het personeel van het waterleidingbedrijf ter huisvesting.

Masterclass Circulaire Economie kansen uitdagingen en oplossingen Locatie

Sinds 2007 is in de watertoren en het naastgelegen pompgebouw een hotel-restaurant gevestigd genaamd Villa Augustus. Rond de watertoren is een moestuin aangelegd waaruit het restaurant put voor het maken van biologische seizoensgebonden maaltijden. De masterclass alsmede de overnachting, lunches en diner vinden plaats in Villa Augustus.
Kosten
€ 1750 incl. lesmateriaal, lunches, diner en overnachting.

Contact

Neem voor meer informatie contact op met Program Coördinator:
mevrouw Henny van den Bergh
T: 010-4081521
E: vandenbergh@ese.eur.nl

Onze partners