Nationale Klimaatweek

Nederland heeft grote klimaatambities. In 2030 moet de CO2-uitstoot in Nederland met ten minste 55% zijn gedaald, als opmaat naar een klimaatneutraal, fossielvrij en circulair Nederland in 2050. Hoe eerder we met z’n allen minder CO2 uitstoten, hoe sneller we klimaatverandering afremmen en dat perspectief kunnen bereiken. Daarom organiseert het ministerie van EZK de Nationale Klimaatweek. Gedurende deze week vestigt het ministerie van EZK op allerlei manieren de aandacht op duurzame, klimaatbewuste initiatieven die in de samenleving worden ontplooid. Vorig jaar zetten maar liefst 142 Klimaatburgemeesters zich op hun eigen manier in om een positieve bijdrage te leveren aan het klimaat en inspireerden zij Nederland om bewuster om te gaan met het klimaat.

Klimaatburgemeesters

Het ministerie van Ministerie van Economische Zaken en Klimaat zoekt ook dit jaar voor zo veel mogelijk gemeenten in Nederland een Klimaatburgemeester. Dat is iemand die zich in zijn of haar gemeente, wijk, of buurt inzet om de CO2-uitstoot te verminderen. Dat kan een groot initiatief zijn, maar ook iets kleins. Iemand die bijvoorbeeld op een originele manier met de buurt veel energie bespaart of juist klimaatbewuster consumeert. Een Klimaatburgemeester deelt zijn of haar verhaal binnen het eigen netwerk, in lokale media en/of organiseert een actie of evenement tijdens de Nationale Klimaatweek. Afgelopen jaar zijn verschillende Klimaatburgemeesters ook in gesprek gegaan met de echte burgemeester over wat er nog moet gebeuren om in zijn of haar gemeente de klimaatdoelen te halen. Lijkt jou dit wat en ben jij de Klimaatburgemeester die wij zoeken? Of ken je iemand? Aanmelden kan via www.nkw2022.nl/klimaatburgemeester.

Klimaatsupporters

Ook bedrijven, stichtingen en andere organisaties die hun beste beentje voor zetten voor het klimaat kunnen een bijdrage leveren aan de Nationale Klimaatweek. Loopt jouw bedrijf, stichting of organisatie voorop met verduurzaming of energiebesparing en ben je bereid om jouw duurzame initiatieven te delen en/of een actie of evenement te organiseren tijdens de Nationale Klimaatweek? Meld je dan aan als ‘Klimaatsupporter’. Kijk voor de voorwaarden en hoe je je kunt aanmelden www.nkw2022.nl/klimaatsupporter.

Onze partners