Ondernemers aan het werk met CO2 beprijzing

Alle Nederlandse bedrijven kunnen vanaf heden inzicht krijgen in de eigen CO2-kosten. Een openbaar toegankelijke tool op Klimaatplein.com maakt dit mogelijk. De tool laat zien wat de CO2-voetafdruk van een bedrijf is en welke CO2-kosten daarmee gepaard gaan. Zo kunnen ondernemers zich voorbereiden op toekomstig klimaatbeleid.

De tool voor bedrijven op Klimaatplein

Tijdens de klimaattop in Parijs is overeengekomen dat landen, ook Nederland, gaan werken aan een hogere prijs op CO2. Daarmee wordt het verbruik van fossiele brandstoffen ontmoedigd en blijven we onder de 2 graden opwarming van de aarde. De prijs van CO2 moet volgens onderzoekers €60,- per ton CO2 bedragen in het jaar 2020. De tool op Klimaatplein laat ondernemers zien wat zo’n prijs betekent voor de eigen bedrijfsvoering.

Seminar ‘Ondernemers aan het werk met CO2-beprijzing’

14 september aanstaande organiseert het Klimaatplein het seminar ‘Ondernemers aan het werk met CO2-beprijzing’ te Eindhoven. Er zijn nog plaatsen beschikbaar.

Programma

12.00 uur E-day Lunch met ondernemers, overheden, onderwijsinstellingen en andere betrokkenen bij de energietransitie in Brabant

13.00 uur Opening door de dagvoorzitter van E-day en welkomstwoord directeur NatLab

13.10 uur Inleiding : Een waterbedrijf dat kiest voor 100% duurzame energie en circulair ondernemen, hoe ziet dat eruit? – Eric van Griensven van Brabant Water

13.30 uur Seminar ‘Ondernemers aan het werk met CO2 beprijzing. Welkomstwoord – Rob van der Rijt van Klimaatplein.com: Aanleiding, belang en doel van deze deelsessie

13.40 uur Het belang van CO2 beprijzing voor het behalen van de klimaatdoelen overeengekomen in Parijs – Marcel Beukeboom, Nederlands Klimaatambassadeur

14.00 uur Business case: rekenen met een interne CO2 prijs in de bouw – Tom Blankendaal, Sustainability Manager bij Koninklijke BAM Groep

14.20 uur Paneldiscussie: Hoe CO2-bepijzing bijdraagt aan de duurzame energietransitie. – Met o.a. Jan van Mourik, manager belangenbehartiger BZW, Joris van der Geest, manager Energiefonds Brabant en Marcel Beukeboom, Nederlands klimaatambassadeur.

14.50 uur Interview met betrokkenen bij de MKB testcase met CO2-beprijzing > belangrijke conclusies, hoe is de CO2-voetafdruk te verkleinen, belemmeringen en oplossingen.

15.05 uur Pauze

15.30 uur Mogelijkheid tot deelname aan een andere deelsessie van E-day. Onderwerpen (onder voorbehoud): Gebouw vol Energie, Zon op andermans dak (postcoderoos regeling), biomassa in de energietransitie, gasvrije wijken. U kunt uw keuze voor een sessie ter plekke maken.

16.15 uur Ludieke plenaire afsluiting.

17.00 uur Borrel

18.00 uur Einde programma

Onze partners