Tiny House Beurs 2020

Tiny House International 2020: een internationaal Tiny House congres voor bestuurders, ambtenaren en raadsleden van gemeenten.

In krap vier jaar is de Tiny House beweging geland in Nederland en heeft iedereen wel eens van het begrip Tiny House gehoord. Tiny Houses are here to stay, zo wijst divers onderzoek uit: de behoefte aan deze innovatieve en duurzame woonvorm is groot. Steeds meer mensen kloppen bij hun gemeente aan met de vraag wat de mogelijkheden zijn om minimalistisch, ecologisch verantwoord en betaalbaar te kunnen wonen. Gemeenten willen er voor al hun inwoners zijn, maar er komen al snel diverse vragen naar boven als ze met de invulling van deze specifieke vraag aan de slag gaan. Toch loont het de moeite om dat te doen omdat Tiny Housing om meer dan wonen alleen gaat en het faciliteren ervan bijdraagt aan meerdere doelstellingen.

Ook buiten Nederland neemt de aandacht voor Tiny Housing toe. Hoewel de omstandigheden en regelgeving per land verschillend zijn hebben we ook veel overeenkomstige ontwikkelingen die de behoefte aan compacte, flexibele en ecologisch verantwoorde woonvormen doen toenemen.

Met dit congres willen we graag laten zien dat Tiny House woonprojecten een grote waarde hebben en in de praktijk toepasbaar zijn. We willen u graag enkele van de succesvolle Tiny House projecten die Nederland rijk is laten zien en de oplossingen die voor knelpunten gevonden zijn met u delen.

Onze partners