Warme Truiendag 2016

De Warmetruiendag wordt dit jaar op 5 februari voor de tiende keer gevierd. Dé nationale actie om massaal en structureel energie te besparen. Organisaties die deelnemen aan Warmetruiendag slaan twee vliegen in één klap: ze besparen per graad 6% CO2-uitstoot én betrekken tegelijkertijd hun werknemers bij het verduurzamen van de organisatie. Blijven de duurzame acties niet alleen bij de Warmetruiendag? Dat komt goed uit, want de website van de Warmetruiendag is ook hét platform waarop organisaties al hun energiebesparingssuccessen kunnen delen.

Over de Warmetruiendag
Het idee achter Warmetruiendag is simpel: trek een warme trui aan, zet de verwarming lager, bespaar 6% energie per graad en dus 6% CO2. Op www.warmetruiendag.nl kunnen bedrijven, overheden, particulieren, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties zich aanmelden als deelnemer.

Deelnemen aan Warmetruiendag is daarbij niet alleen goed voor het klimaat, ook voelt u het direct in uw portemonnee. Zo becijferde de Universiteit van Tilburg – na een geslaagde deelname aan Warmetruiendag – dat een structurele verlaging van de temperatuur met slechts 1 graad hen jaarlijks €43.800,- oplevert!

Daarnaast is Warmetruiendag een laagdrempelige manier om het thema intern onder de aandacht te brengen en draagvlak te creëren onder werknemers voor energiebesparing. Organisaties doen hier direct hun voordeel mee doordat werknemers bewuster met energie omgaan. En energiebesparing is echt een ‘quick win’: wereldwijd kunnen we maar liefst 70% van de energie besparen, blijkt uit onderzoek van Cambridge!

WarmeTruiendag foto2Doel van Warmetruiendag
Met Warmetruiendag maken we duurzaam gedrag makkelijk én leuk. Samen gaan we het klimaatprobleem te lijf. Daarbij staat de warme trui symbool voor alles wat mensen zélf kunnen doen om energie te besparen. En uiteindelijk willen we natuurlijk dat elke dag een Warmetruiendag wordt!

Daarnaast is de website van Warmetruiendag ook hét platform waarop organisaties hun energiebesparingssuccessen delen. Zo krijgt niet alleen het succes van deelname aan de Warmetruiendag een gezicht, maar krijgen alle waardevolle energiebesparingsacties gedurende het hele jaar de aandacht die ze verdienen. Dus heeft uw organisatie nog meer ludieke acties met het oog op verduurzaming? Zet het op de Warmetruiendagkaart!

Kyoto protocol
De Warmetruiendag wordt jaarlijks op of rond 16 februari gehouden, de verjaardag van het Kyotoprotocol. Voor 2016 is gekozen voor vrijdag 5 februari. De bedoeling van het Kyoto protocol is om de uitstoot van broeikasgassen, die leiden tot klimaatverandering, wereldwijd te verminderen. Klimaatverbond Nederland, een netwerk van decentrale overheden dat werkt aan effectief klimaatbeleid, is de Nederlandse initiatiefnemer van de Warmetruiendag. Klimaatverbond Nederland organiseerde deze actie van 2007 tot en met 2012 zelfstandig. Vanaf 2013 samen met een energiemaatschappij.

WarmeTruiendag foto1 

Onze partners