Bird Friendly Coffee

Bird Friendly Coffee

Bird Friendly Coffee identificeert en controleert door middel van onafhankelijke inspectie en certificatie door derden dat er bij het verbouwen van koffie rekening wordt gehouden met schaduwplekken voor vogels. Die schaduw moet tegemoetkomen aan wetenschappelijke criteria, opgesteld door veldornithologen. Het keurmerk mag alleen worden toegekend aan biologisch gecertificeerde koffie en alleen door gecertificeerde controleurs. 

Meer informatie over Bird Friendy Coffee


Groenezaken leden

Onze partners