BRE Global Certified Environmental Profile

BRE Global Certified Environmental Profile

Milieuprofielen meten de impact van constructiematerialen, producten of andere bouwstoffen. Niet alleen tijdens het produceren en vervaardigen ervan, maar ook tijdens het gebruik ervan in een gebouw over een bepaalde tijdsspanne. Deze tijdsspanne behelst de afkomst van de stoffen, de productie, het gebruik, het onderhoud en de eventuele verwerking van afvalstoffen.

De methodologie van de milieuprofielen beoordeelt milieuindicators die zowel wereldwijde, regionale en lokale invloed hebben. Indicators die zowel invloed hebben in het water als op het land voor zowel mensen als voor het milieu van toepassing zijn.

 Deze invloed wordt beoordeeld door middel van een reeks categorieën die gebaseerd zijn op Europese data. Ze zijn afgestemd om door middel van de jaarlijkse totale milieubelasting van een Europese burger een gemiddelde milieubelasting vast te stellen.

Meer informatie over BRE Global Certified Environmental Profile


Groenezaken leden

Onze partners