Cosmos Organic

Cosmos Organic

Het Cosmos Organic certificaat is een garantie dat het product voldoet aan de normen voor biologische en natuurlijke cosmetica op verschillende gebieden, waaronder de herkomst en verwerking van ingrediënten; product samenstelling; opslag, productie en verpakking; verantwoord milieubeheer in de hele waardeketen; en inspectie.

Meer informatie over Cosmos Organic

Groenezaken leden

Onze partners