Dolphin Safe / Dolphin Friendly

Dolphin Safe / Dolphin Friendly

Het Earth Island Institute monitort tonijnleveranciers over de hele wereld om ervoor te zorgen dat de tonijn gevangen wordt door middel van methodes die het ecosysteem in de zee beschermen en dolfijnen niet bedreigen. Om tonijn ‘Dolphin Safe’ te noemen moet de tonijn aan de volgende standaarden voldoen: 

 1.Er mag niet opzettelijk gejaagd worden op dolfijnen tijdens vissen op tonijn. Ook mogen de dolfijnen niet in netten verstrikt raken of omsingeld worden.

2.Er mag bij het vissen op tonijn geen gebruik gemaakt worden van kieuwnetten.

3.Er mogen, ook niet als bijvangst, dolfijnen gedood of verwond worden tijdens het zetten van netten.

4.Er mogen geen ‘Dolphin Safe’ en ‘Dolphin Deadly’ tonijnen gemengd worden. Niet tijdens de vangst, maar ook niet tijdens de verwerking of de opslag van de tonijn.

5.Elk vaartuig in de Eastern Tropical Pacific Ocean (ETP) dat meer dan 400 brutoton weegt moet een onafhankelijke observant aan boord hebben, die de naleving van bovenstaande punten 1 tot en met 4 controleert.

Meer informatie over dolphin-safe-dolphin-friendly

Groenezaken leden

Onze partners