Environmental Product Declaration

Environmental Product Declaration

De algemene doelstelling van een Environmental Product Declaration, EPD, is om relevante, geverifieerde en vergelijkbare informatie te verstrekken die aansluiten bij de behoeften van de klanten de markt. Het internationale EPD ®-systeem heeft als doel organisaties te helpen en ondersteunen om de milieuprestaties van hun producten, goederen en diensten op een geloofwaardige en begrijpelijke manier te communiceren.

Meer informatie over Environmental Product Declaration


Groenezaken leden

Onze partners