IBU Type III Environmental Declaration (IBU Environmental Product Declaration)

IBU Type III Environmental Declaration (IBU Environmental Product Declaration)

Dit is een Type III-verklaring voor bouwproducten. Het is gebaseerd op ISO 14025, ISO 21930 en EN 15804 en biedt milieutechnische informatie op basis van het slagingspercentage. Het is bedoeld om kenmerken van bouwproducten te identificeren, mits ze relevant zijn voor het effect op de omgeving. De verklaring is gebaseerd op een Life Cycle Assessment.

Op dit moment zijn er 96 bedrijven die een verklaring hebben. Samen beschikken zijn over 230 Environmental Product Declarations (EPD), omdat ze meerdere EPD’s voor verschillende producten kunnen behalen.

Alle EPD’s zijn gebaseerd op zogenaamde Product Category Rules (PCR), regels waarin de richtlijnen voor een specifieke groep (categorie) van bouwproducten beschreven zijn. De PCRs zijn gebaseerd op algemene regels van het programma (“General Principles”) en de onderliggende normen van die principes (ISO 14025, ISO 21930 en EN 15804.

Meer informatie over IBU Type III Environmental Declaration (IBU Environmental Product Declaration)


Groenezaken leden

Onze partners