Indoor Air Comfort

Indoor Air Comfort

Indoor Air Comfort van Eurofin is een innovatieve tool die een certificaat biedt voor het voldoen aan richtlijnen rondom een lage VOC-uitstoot. Deze richtlijnen zijn geschreven voor bouwproducten en meubels van alle relevantie Europese specificaties. De eisen bestaan op twee niveaus: 

Het standaard niveau “Indoor Air Comfort – Certified Product” laat zien dat er voldaan wordt aan Europese specificaties rondom de uitstoot van producten.

Het hogere niveau “Indoor Air Comfort GOLD – Certified Product” laat zien dat er voldaan wordt aan specificaties zoals ze vrijwillig opgesteld zijn door biologische keurmerken en gelijke richtlijnen binnen de Europese Unie.

Meer informatie over Indoor Air Comfort

Groenezaken leden

Onze partners