Lean and Green

Lean and Green

Lean and Green is een stimuleringsprogramma voor bedrijven en overheid dat wordt uitgevoerd door Connekt. Het stimuleert organisaties om te groeien naar een hoger duurzaamheidsniveau, door maatregelen te nemen die niet alleen kostenbesparingen opleveren, maar gelijktijdig milieubelasting reduceren.

Als een organisatie met een Plan van Aanpak kan aantonen dat zij 20% CO2 reductie kan behalen in vijf jaar tijd, komt zij in aanmerking voor de Lean and Green Award. Organisaties die hun 20% CO2 doelstelling daadwerkelijk hebben gerealiseerd, ontvangen de Lean and Green Star als symbool voor het bereiken van hun Lean and Green ambitie. Met Lean and Green laten organisaties zien dat zij zich actief inspannen om hun mobiliteitsproces duurzamer te maken. En dat is iets om trots op te zijn.

Lean and Green kent de pijlers Lean and Green Logistics (goederenmobiliteit), Lean and Green Personal Mobility (personenmobiliteit) en Lean and Green Barge (binnenvaart in de container supply chain).
Bedrijven die een product of dienst aanbieden die een bijdrage leveren aan reductie van CO2-uitstoot en aan kostenbesparing kunnen in aanmerking komen voor het predicaat Lean and Green Solution.

Meer informatie over Lean and Green


Groenezaken leden

Onze partners