M1 Emission Classification of Building Materials

M1 Emission Classification of Building Materials

Het doel van de Emission Classification of Building Materials (M1) is het verhogen van de ontwikkeling en het gebruik van bouwmaterialen met een lage uitstoot. Op deze manier versterken de materiaalemissies de vereisten voor ventilatie niet. De classificatie biedt vereisten voor de materialen die gebruikt worden in werkruimten en woningen. Voor componenten van ventilatoren en air-conditioners is er een aparte Cleanliness Classification of Air-handling Components.

Meer informatie over M1 Emission Classification of Building Materials

Groenezaken leden

Onze partners