Nordic Ecolabel

Nordic Ecolabel

Het Nordic Ecolabel is een Scandinavisch keurmerk (uitgaande van overheden in Noorwegen, Zweden, Finland, IJsland en Denemarken) dat in de eerste plaats betrekking heeft op de milieubelasting van de papierfabriek. Dit label wordt gecontroleerd door een onafhankelijke instelling.

Om het label te krijgen, moet de uitstoot van een aantal vervuilende stoffen beneden een bepaalde drempel liggen.

De volgende stoffen worden in de beoordeling betrokken (maximale uitstoot varieert per type pulpproductie):

1. Chloor en aanverwante chemische stoffen in het afvalwater (kg AOX/ton papier)
2. Organische vervuiling in het afvalwater (kg COD/ton papier)
3. Fosfor (kg P/ton papier)
4. Stikstofoxiden (kg NOx/ton papier)
5. Zwaveluitstoot in de lucht (kg S/ton papier)

Daarnaast bekijkt het Nordic Ecolabel nog andere criteria, die gedeeltelijk overlappen met de eisen van Blauwe Engel (Bijvoorbeeld in verband met het gebruik van bepaalde chemicaliën die ingezet worden voor het bleken, wassen, schuim afremmen, ontinkten of andere eigenschappen) maar niet altijd (bijvoorbeeld in verband met beperkingen op CO2 uitstoot of het sorteren van afval).

Meer informatie over Nordic Ecolabel

Groenezaken leden

Onze partners