Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) schemes

Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) schemes

Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) is een internationale NGO zonder winstoogmerk die duurzaam bosbeheer wereldwijd bevordert. Door middel van certificering, door onafhankelijke derden, van het bosbeheer kunnen boseigenaren laten zien dat zij hun bos duurzaam beheren volgens de eisen van PEFC. Dit betekent dat het bos zo wordt beheerd dat ook toekomstige generaties het kunnen blijven gebruiken. Niet alleen mensen, maar ook de planten en dieren die er in leven. Het bos blijft dus behouden! Daarnaast staat het keurmerk voor een goede en veilige werksituatie voor werknemers in het bos en bij de aangesloten houtverwerkende bedrijven in de keten na het bos.

Bedrijven die het PEFC keurmerk voeren worden gecontroleerd zodat zij alleen het PEFC keurmerk gebruiken bij producten die daadwerkelijk uit een bos met PEFC keurmerk komen. Daardoor weet u als consument zeker dat producten met het PEFC label, zoals printpapier, een schutting of een vloer, uit een goed beheerd bos afkomstig zijn.

PEFC keurt nationale standaarden voor duurzaam bosbeheer, bij goedkeuring kan het nationale systeem het PEFC keurmerk hanteren. Nationale PEFC standaarden voor bosbeheer zijn altijd opgesteld met betrekking van alle relevante belanghebbenden. Alle deelnemende belangengroepen hebben een gelijke stem in de besluitvorming. Op dit moment is PEFC actief in meer dan 35 landen. Wereldwijd is er meer dan 247 miljoen hectare bos PEFC gecertificeerd.

Meer informatie over Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) schemes

Groenezaken leden

Onze partners