UPS Carbon Neutral

UPS Carbon Neutral

Het UPS Carbon Neutral-keurmerk indiceert dat klanten van UPS de impact op het klimaat van de GHG-uitstoot die geproduceerd worden door transport compenseren. UPS berekent uitstoot en koopt koolstofcompensatiecredits die gelijk zijn aan de GHG-uitstoot die veroorzaakt worden in het verzenden van het pakje. Op die manier maakt UPS de verzending koolstofneutraal.

GHG-uitstoot worden bijgehouden door middel van het Carbon Neutral Protocol, een wereldwijde standaard om de integriteit en de kwaliteit van koolstofneutrale certificatieprogramma’s te verzekeren. Met dit protocol wordt het voor bedrijven ook mogelijk om gecertificeerd te worden als CarbonNeutral. Er worden geaccrediteerde aanbieders van koolstofcompensatie gebruikt. 

Klanten van UPS kunnen toegang krijgen tot dit keurmerk op twee manieren:

  • Contractueel, waarbij UPS de voetafdruk in koolstof over een bepaalde periode meet. Naar aanleiding hiervan worden transacties gedaan en compensatie ingekocht.
  • Klanten kunnen ook toegang krijgen tot het keurmerk door per transactie of per pakje te compenseren. Er kan dan per verzending compensatie worden ingekocht.

UPS is zijn toewijding aan duurzaamheid aan het uitbreiden. Op dit moment behaalt UPS haar streefgetal, dit betekent een verdubbeling ten opzichten van 2011 met een bedrag van 1 miljoen dollar. 

Meer informatie over UPS Carbon Neutral

Groenezaken leden

Onze partners