Zoeken naar:
Zoeken met:
 
Provincie:
Branche:
Order by:

Herman Gortercomplex wordt eerste energieneutrale rijkskantoor

Impressie-Herman Gorter complex-GroeneZaken

Medio 2020 start de renovatie van het Herman Gortercomplex in Utrecht. Het gebouw wordt straks volledig energieneutraal opgeleverd. Dit betekent dat het pand van energielabel label B naar A++++ stijgt.

Frans van Beek, projectmanager Rijksvastgoedbedrijf: “De enorme renovatie van het totale project van in totaal 37.000 vierkante meter is zo duurzaam mogelijk ingestoken. Met het klimaatdoel 2050 voor ogen is het Herman Gortercomplex het eerste rijkskantoor dat gerenoveerd wordt onder de ambitie ‘energieneutraal’. Deze is in de aanbesteding aan de markt meegegeven en wordt nu ook echt uitgevoerd.”

Ontwerp en bouw inclusief levering van energie

Het project omvat het transformeren van drie gedateerde kantoorgebouwen uit de jaren ’90 naar één modern en duurzaam rijkskantoor. Voor het ontwerp en de bouw startte Dura Vermeer Bouw Hengelo een samenwerking met OTH, DWA en de Groot Installatiegroep. De bedrijven zijn verantwoordelijk voor design, build, en maintain, maar ook voor de levering van energie.

Het label energieneutraal wordt behaald met zowel energiebesparende als energieopwekkende maatregelen zoals: de adaptieve gevel door triple glas en zonwering aan de binnenzijde. Zonnepanelen worden zowel op het dak als op een deel van de opstallen op het binnenterrein gelegd. Daarmee wekt het pand veel extra energie op.

Patrick Kip, projectleider bij Dura Vermeer: “De basis van het UAV-GC-contract was en blijft écht samenwerken als gelijkwaardige partners. Alleen hierdoor is het mogelijk het ontwerp en proces zo optimaal en snel mogelijk te realiseren. Zo is een innovatief en creatief concept rondom circulair– en energieneutraal bouwen gecreëerd.” Een deel van het complex blijft gewoon in gebruik. Daarom is de renovatie opgedeeld in twee fases. Ook de locatie, middenin het centrum van Utrecht zorgen voor een uitdaging.

Gezond en smart gebouw met een energiecoach

Bouwfysische aspecten zoals de brandveiligheid, adaptieve gevel en luchtdichtheid zijn van groot belang. Er is een maximale kierdichting voor een optimaal binnenklimaat en een lager energiegebruik. Herman Gorter wordt voorzien van slimme sensoren en energiemeters, waardoor energiestromen inzichtelijk worden. Met deze inzichten kunnen eisen worden bewaakt, eventuele afwijkingen ten opzichte van het ontwerp worden getraceerd en daar waar nodig bijgestuurd. Een energiecoach zorgt dat er nog ‘smarter’ met het gebouw kan worden omgegaan.

Gebruikers

Na renovatie biedt het complex plaats aan ongeveer 2.000 medewerkers. Hierbij is een groot deel afkomstig van verschillende Rijksonderdelen van het ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V). Maar ook andere rijksdiensten zullen in het complex worden gehuisvest. Vanaf eind 2021 nemen verschillende instanties van het ministerie van J&V gefaseerd hun intrek in het rijkskantoor. Begin 2023 is de renovatie van het pand klaar.

Doorwerken aan een schone energievoorziening, ondanks de coronacrisis

NVDE-Corona-inventarisatie-25-maart-2020-GroeneZaken

Inventarisatie van effecten op duurzame energiesector

Door de coronacrisis vallen veel projecten in de duurzame energiesector stil. Ook komen nieuwe projecten in gevaar doordat de vergunningverlening vertraging oploopt. Dit blijkt uit een inventarisatie van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) onder haar leden. Om de klimaatdoelen te kunnen halen, ook met deze crisis, stelt de NVDE oplossingen voor om op een veilige manier door te blijven werken aan de energietransitie.
Acute crisis versus ‘langzame crisis’

“Het coronavirus heeft ingrijpende gevolgen, in de eerste plaats voor onze gezondheid en de zorg, en daarnaast voor onze hele economie,” zegt Olof van der Gaag, directeur van de NVDE. “Het is zorgelijk dat ook de duurzame energiesector geraakt wordt, omdat de acute crisis van vandaag zo ook gevolgen heeft voor het bestrijden van de ‘langzame crisis’: die van klimaatverandering. Wij willen niet alleen de economie en gezondheid van gisteren en vandaag veiligstellen, maar ook die van morgen”.

Twee op de drie bedrijven: stilliggende projecten

Circa twee op de drie bedrijven hebben lopende projecten die stilliggen en portefeuilles die opdrogen. Dit kunnen bedrijven niet lang volhouden. De helft verwacht op korte termijn een omzetdaling van twintig procent of meer; een kwart verwacht zelfs een omzetdaling van veertig procent of meer. Bijna de helft van de respondenten merkt dat overheidsprocessen zoals vergunningsprocedures worden stilgelegd. Ruim de helft van de respondenten voorziet grote tot zeer grote problemen bij het uitvoeren van participatieprocessen met omwonenden, bijvoorbeeld bij wind- en zonprojecten.

Doorwerken waar dat veilig kan

Allereerst zet de sector zich maximaal in om de betrouwbaarheid van de energievoorziening in stand te houden, juist nu. Daarnaast doet de NVDE voorstellen om de schade aan de energietransitie te beperken. Zij bepleit dat projecten doorgaan als dit kan zonder besmettingsgevaar. Zij kijkt uit naar het aangekondigde Protocol ‘Samen veilig doorwerken’ van BZK en I&W. Zij kan aanwijzen welke gespecialiseerde teams uit het buitenland onmisbaar zijn, zodat grensoverschrijdend verkeer tot een minimum beperkt wordt. Participatie van omwonenden is en blijft belangrijk. NVDE-leden pakken de uitdaging op om dit online én laagdrempelig te helpen organiseren.

Hulp overheid onmisbaar

Op een paar punten is de overheid onmisbaar. De NVDE moedigt regio’s en gemeenten zeer aan om te zorgen dat vergunningen geen vertraging oplopen, en dat ook het werk aan de Regionale Energiestrategieën (RES) en warmtevisies doorgaat. De energiebespaarlening van het Nationaal Energiebespaarfonds kan helpen om op korte termijn de vraag aan te jagen. Een andere optie is om de BTW op arbeid tijdelijk te verlagen, terug naar 6%. Dit maakt arbeidsintensieve dienstverlening goedkoper, zoals het verduurzamen van woningen. Zachte directe leningen, bijvoorbeeld via Invest-NL, kunnen helpen om scale-ups te ondersteunen. De realisatietermijn voor afgegeven subsidiebeschikkingen (zoals in de SDE) zou langer moeten worden gemaakt voor projectontwikkelaars die nu buiten hun schuld vertraging oplopen. En mocht Nederland richting een lockdown gaan, dan moeten ook essentiële onderdelen van de duurzame energievoorziening op de lijst met vitale processen staan, zoals warmtelevering en snellaadstations.

De resultaten van de inventarisatie en de nadere omschrijving van de voorstellen vindt u hier.

Over de NVDE:

De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) maakt zich sterk voor een energievoorziening die volledig is gebaseerd op hernieuwbare energie door het bundelen van krachten uit de gehele sector. De activiteiten bij meer dan 6000 aangesloten bedrijven vertegenwoordigen nu al een omzet van ruim €41 miljard en meer dan 250.000 werknemers.

Kijk voor meer informatie op www.nvde.nl

Ecovat wil nog beter kunnen concurreren met fossiele systemen

Ecovat wil nog beter kunnen concurreren met fossiele systemen

Ecovat heeft een nieuwe video laten maken van het productieproces van onze standaard elementen. Door standaardisatie en automatisering ontstaat een enorm kostenvoordeel bij realisatie en opschaling. Door onze interne kwaliteitseisen t.a.v. maatvoering en toleranties bereiken we als Ecovat team een nieuwe standaard en sorteren we voor op Industrie 4.0.

Klik hier om de video te bekijken

Hetgeen nu om ons heen in de wereld gebeurd met de Corona crises zal naar verwachting innovatie en technologie een boost gaan geven. Ons verlangen is om beter, sneller en efficiënter te produceren. Door nieuwe productie tech¬nieken te omarmen, onder controle te brengen, maar vooral ook door de nieuwe manieren waarop jonge mensen met techniek in contact komen ontstaat voor ons een nieuwe groep engineers die onze ambities als Ecovat mee kunnen waarmaken.

Industry 4.0 is wat mij betreft meer dan industrialisering, meer dan alleen een efficiënt bouwproces. Het gaat juist ook over het leveren van een excellent product. Het opent de mogelijkheid om kleine gespecialiseerde fa¬brieken te bouwen met weinig menskracht en dus relatief lage loonkosten.

Zo zullen wij als Ecovat beter kunnen concurreren met fossiele systemen.

Over Ecovat

Wij geloven in een toekomst met een 100% duurzaam energiesysteem. Comfortabel, betrouwbaar en betaalbaar voor de huidige generatie, zonder dat dit ten koste gaat van toekomstige generaties. Deze transitie zal gepaard gaan met een sterke toename van fluctuerende opwek van energie. Er ontstaan grote verschillen tussen vraag en aanbod.
Wij willen dat alle energie optimaal wordt benut en dat niets verloren gaat. Om dit te bereiken, kunnen we niet zonder opslag van energie.

“Opslag is de ontbrekende schakel in de transitie naar duurzame energie.”

Kijk voor meer informatie op www.ecovat.eu

Cultuurhistorische Philipswijk fraai gerenoveerd

Cultuurhistorische Philipswijk fraai gerenoveerd

KAW vernieuwt Tuindorp toekomstbestendig, groen en eigenzinnig in samenwerking met bewoners.

KAW architecten heeft het oostelijke deel van het Tuindorp in Eindhoven, dat eind jaren twintig gebouwd werd voor de arbeiders van Philips, vernieuwd met behoud van haar cultuurhistorische karakter. Door de in- en aanpassing zijn er allerlei bijzondere woningen met een eigenzinnig karakter ontstaan, die toch goed betaalbaar zijn. De bewoners werden - zoals gewoon bij KAW - nauw bij het ontwerpproces betrokken. Het resultaat: een rijke leefomgeving waar de mensen straks aan een gedeelde binnentuin wonen en 63 woningen & appartementen die levensloop- en toekomstbestendig zijn.

Waar eerst 50 vooroorlogse huur-gezinswoningen stonden in de Tivoli-buurt, komen nu dus 63 nieuwe woningen terug. Ruim een derde van deze huurwoningen heeft de opdrachtgever, woningcorporatie Woonbedrijf, verhuurd aan de oude bewoners uit de wijk, andere mensen uit Tivoli en mensen die anderszins een band hebben met de wijk. Zo kunnen zij in hun vertrouwde buurtje blijven.

De nieuwbouw betreft een aantal levensloopbestendige woningen die gelijkvloers zijn met een badkamer en slaapkamer op begane grond, boven- en benedenappartementen en een beperkt aantal gezinswoningen. Ook is er plaats voor jongeren. De woningen zijn allemaal sociale huur, goed betaalbaar en liggen rondom een gemeenschappelijke binnentuin. Hier is gekozen voor een overgang van privé naar semi-openbaar. Zo krijgen de woningen een eigen terras en is de buitenberging zo gepositioneerd dat er zowel een relatie met de binnentuin is, maar toch ook voldoende beschutting & privacy. Ook hierover dachten de (toekomstige) bewoners mee. KAW heeft zich laten inspireren door met bewoners verschillende hofjes te bezoeken.

Het ontwerp van de nieuwe woningen past - zoals gezegd - goed bij het cultuurhistorische karakter van de wijk. Zo komen de twee oude en klassieke poortgebouwen terug in het nieuwe ontwerp. Het verkruimelde metselwerk van de oude poorten gaat dienen als fundering voor de parkeerplaatsen. Ook de kozijnen en voordeuren van de oude huurwoningen, die in 2018 werden gesloopt, worden hergebruikt. De nieuwbouw is verder gasloos en zeer duurzaam met energielabel A++.

Het appartementengebouw op het binnenterrein heeft wel een hele andere uitstraling. Als je door de oranje bakstenen poorten naar het binnenterrein loopt, dan kom je in een andere wereld. Dit nieuwe complex sluit qua kleur en materialisering aan bij de binnentuin met zijn frisse kleur en natuurlijke materialen.

De woningen zijn in opdracht van Woonbedrijf ontwikkeld en worden gebouwd door bouwbedrijf Van Montfort. Het wijkje is naar verwachting in het voorjaar klaar.

Voor meer informatie klik hier.

Energy Experience Group neemt zonnepaneel bedrijf NovaVolt over

Energy Experience Group neemt zonnepaneel bedrijf NovaVolt over

Energy Experience Group, dochteronderneming van het Nederlandse schone energieconglomeraat Koolen Industries, neemt voor meer dan 5 miljoen euro zonnepaneleninstallatiebedrijf NovaVolt Solar over.

“Onze klanten zullen profiteren omdat ze nu kunnen kiezen of ze hun zonnepanelen zonder voorinvestering willen kopen bij NovaVolt, of in één keer aan willen schaffen bij zusterbedrijf BonGo Solar”. Aldus Hans Bouhof, CEO van Energy Experience Group.

“Dit zal het makkelijker maken voor mensen om zogenoemde ‘prosumers’ te worden. Dit zijn mensen die naast het produceren van hun eigen elektriciteit, deze ook terugverkopen aan het net”, zei John Grollé, General Manager NovaVolt Solar.

Op dit moment heeft slechts 10% van de Nederlandse woningen zonnepanelen geïnstalleerd volgens Holland Solar, maar er wordt verwacht dat de markt de komende jaren flink zal groeien.

“Door de middelen van NovaVolt en BonGo Solar te combineren, kunnen we snel opschalen en ons aandeel in deze snelgroeiende markt vergroten”, aldus Hans Bouhof, CEO Energy Experience Group.

BonGo Solar en NovaVolt zullen nauw samenwerken om elkaars groei te ondersteunen.

“Deze overname zal beide bedrijven helpen de zonne-industrie beter te begrijpen. We zullen van elkaar leren en efficiëntie vinden”, aldus Alfred Breggeman, directeur van de zonnetak van Koolen Industries.

Naarmate zonne-energie populairder wordt, zullen consumenten ook de prijzen zien dalen.

“De zonnepaneleninstallatie-industrie groeit, waardoor schaalvoordelen belangrijker worden. Met deze overname kunnen we de kosten verlagen en tegelijkertijd zonne-energieoplossingen van betere kwaliteit leveren. Dit past goed bij onze missie van schone en betaalbare energie voor iedereen”, aldus Kees Koolen, de CEO van Koolen Industries.

BonGo Solar en NovaVolt kijken nu ook naar uitbreidingsmogelijkheden buiten Nederland, zoals Spanje, Frankrijk en Zweden.

Over NovaVolt

NovaVolt is een zonne-energiebedrijf dat al zes jaar actief is op de Nederlandse markt. Hun hoogste prioriteit is om de installatie van zonnepanelen gemakkelijk te maken voor hun klanten door situaties flexibel te behandelen, rekening te houdend met hun wensen, en het geven van eerlijk en betrouwbaar advies. NovaVolt verzorgt het gehele kooptraject van advies tot plaatsing van zonnepanelen en biedt daarbij een uitstekende service. Ze leveren professionele installaties wat wordt gedaan door een team van erkende en gecertificeerde professionals. NovaVolt biedt een 30 jaar Europese All-In premium garantie op al hun zonnepanelen. Op dit moment is de klanttevredenheidsscore van NovaVolt op klantenvertellen.nl een 9,4. Bovendien doneert NovaVolt voor elke verkochte installatie aan het goede doel Natuur Fonds, de Nederlandse versie van Het Wereld Natuur Fonds.

Over Energy Experience Group/BonGo Solar

Energy Experience group is een zonnepaneleninstallatiebedrijf van Koolen Industries en bestaat uit vijf bedrijven, waaronder BonGo Solar en NovaVolt Solar. Het past goed in de visie van Koolen Industries over schone energie voor iedereen. Dit door het vervullen van het schone energieopwekkingsproces die op zijn beurt kan worden opgeslagen, vervoerd en geleverd.

BonGo Solar is een ISO- en TÜV-gecertificeerd bedrijf dat de afgelopen jaren met succes duizenden zonnepanelen heeft geïnstalleerd.

In november 2018 installeerden ze met succes 1.750 zonnepanelen bij verwarmingsfabrikant Remeha in Apeldoorn, Nederland. BonGo Solar geeft gedegen en passend advies. BonGo Solar werkt uitsluitend met A-merk zonnepanelen, omvormers en onderbouwsystemen.

Hun vaste merken zijn AEG-zonnepanelen en SolarEdge omvormers. Alle installateurs die bij BonGo Solar werken installeren volgens NEN1010 normen en in het algemeen installeert BonGo Solar al zonnepanelen binnen zes weken.

Over Koolen Industries

De missie van Koolen Industries is ervoor te zorgen dat iedereen kan bijdragen aan de energietransitie. Door schone energie op te wekken uit de wind en zon, en oplossingen bieden die deze energie opslaan, vervoeren en leveren, zullen ze consumenten een autonome levensstijl bieden, onafhankelijk van het elektriciteitsnet.

Koolen Industries bouwt en investeert in een groep bedrijven die er samen voor zullen zorgen dat hernieuwbare energie altijd beschikbaar zal zijn, waar en wanneer dat ook nodig is. Betrouwbaar en veilig. Mogelijk gemaakt door ingenieuze software

Sinds haar start in 2019, kondigde Koolen Industries investeringen aan in BonGo Solar (zonnepaneel installaties), Super B (lithiumbatterijen), Smart Grid (energie opslag systemen), Elestor (flowbatterijen), Proton Ventures (schone energieopslag in ammonia), Skoon Energy (cloudplatform voor het huren van mobiele-energieopslag en containers hiervoor), Floading Energy (laadinfrastructuur), Hardt Hyperloop (hyperloop-technologie), Aziobot (autonome schoonmaak robot met revolutionaire AI software) en EIT InnoEnergy (investeerder in Europese duurzame energie startups).