10 spelregels veranderen om voedsel binnen de keten te houden

Samen Tegen Voedselverspilling doet oproep voor UN Food Systems Summit 2021

Om voedselverspilling te halveren vóór 2030 - een duurzaam ontwikkelingsdoel van de Verenigde Naties - zijn nog grote stappen nodig. Soms staat wetgeving of (Europees) beleid in de weg. Waar mogelijk en veilig moeten politiek, overheid en bedrijfsleven die spelregels veranderen, zodat ondernemers zich nog beter kunnen inzetten om zo min mogelijk te verspillen en reststromen optimaal te verwaarden. Die oproep doet de Nederlandse stichting Samen Tegen Voedselverspilling tijdens een internationale bijeenkomst vandaag vanuit Wageningen, in aanloop naar de voedseltop van de Verenigde Naties in 2021. Zo wordt een circulair voedselsysteem, waarin alle grondstoffen zo nuttig mogelijk worden gebruikt, de enige logische keuze.

Top 10 spelregels om te veranderen

De stichting Samen Tegen Voedselverspilling selecteerde in samenwerking met Wageningen University & Research, na een brede en transparante consultatieronde, 10 kansrijke spelregels om te veranderen. Zo moet het mogelijk worden om, op een veilige manier voor mens en dier, keukenafval met daarin (sporen van) dierlijke producten te gebruiken in diervoeder. Bij aanpassing van deze Europese wetgeving kunnen in de EU miljarden extra kilo’s reststromen nuttig worden hergebruikt. Een andere verandering waar de stichting voor pleit, is de inzet van slimme technologie waardoor minder producten in de keten worden afgekeurd. De hele top 10 is hier te vinden.

Wereldvoorbeeld

Samen Tegen Voedselverspilling vraagt hier nu ook internationaal aandacht voor. Toine Timmermans, directeur van de stichting Samen Tegen Voedselverspilling, doet vandaag de oproep in aanloop naar de UN Food Systems Summit in 2021:“In Nederland werken bedrijfsleven, overheid en onderzoek al langer samen aan één agenda, binnen de stichting Samen Tegen Voedselverspilling. Met deze publiek-private samenwerking willen we wereldvoorbeeld zijn. Niet alleen keten en consument moeten veranderen, maar ook beleidsmakers moeten de stap zetten naar een duurzamer voedselsysteem, waarin waardevolle grondstoffen structureel beter benut worden.”

1 miljard kilo voedsel in Nederland besparen

Wereldwijd gaat ongeveer een derde van al het voedsel verloren. Dat gebeurt overal in de voedselketen, van grond tot mond. De impact op klimaatverandering in Nederland bedraagt ongeveer 6% van de totale uitstoot van broeikasgassen door menselijke activiteiten. De Nederlandse overheid heeft zich gecommitteerd aan SDG 12.3 van de Verenigde Naties om in 2030 voedselverspilling te halveren in de keten ten opzichte van 2015. Dat betekent dat we in Nederland jaarlijks 1 miljard kilo extra voedsel binnen de keten willen behouden.

Bekijk hier het document 'samen spelregels veranderen: 10 prioriteiten'

Onze partners