10.000 kinderen krijgen gastles over duurzame ontwikkelingsdoelen

Scholen kunnen zich nu aanmelden om een gastles over duurzame ontwikkelingsdoelen, ook wel SDG’s genoemd, te ontvangen! De SDG’s zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Ze zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. Dit jaar slaan SDG Nederland en Leren voor Morgen de handen ineen en organiseren samen met lokale partners een SDG-gastles voor kinderen in groep 7 en 8 van het basisonderwijs.

Honderden vrijwilligers hebben zich inmiddels al aangemeld om op een school bij hen in de buurt de gastles te geven. Coöperatie Leren voor Morgen, landelijk coördinator van SDG 4 (Kwaliteitsonderwijs voor iedereen), koppelt de vrijwilligers aan één van de scholen die de gastles wil ontvangen. Alle vrijwilligers krijgen een online training die ze klaarstoomt om op de basisschool de les te geven. De gastlessen zelf vinden plaats tussen de SDG Action Day op 24 september en de Dag van de Duurzaamheid in het Onderwijs op 8 oktober.

De gastlessen zijn een laagdrempelige kennismaking met de SDG’s. De gastles sluit aan bij wereldburgerschap en maakt de grotere werelddoelen een stuk concreter. Ook leren kinderen zo om de link te leggen tussen ver weg en dichtbij.

Tot 1 september 2021 kunnen scholen zich nog aanmelden om mee te doen. Kijk voor meer informatie op de website van Leren voor Morgen

Onze partners