40 procent automobilisten bereid minder te rijden voor beter milieu

Meer mannen dan vrouwen willen in elektrische auto rijden

De afgelopen weken was het rustiger dan ooit op de Nederlandse wegen en dat is natuurlijk goed voor het milieu, maar de verkeersdrukte neemt inmiddels weer toe. Hoe gaat autorijden eruitzien in het ‘nieuwe normaal’? Uit onderzoek* van onafhankelijke vergelijkingssite Autoverzekering.nl blijkt dat 40 procent van de Nederlanders bereid is om in de toekomst minder te rijden om zo een bijdrage te leveren aan een beter milieu.

Bijna helft Nederlanders bereid langzamer te rijden

De bereidheid van Nederlandse autobezitters om bij te dragen aan een duurzamer milieu is groot; maar liefst 90 procent is bereid om maatregelen te treffen in de toekomst. Een kleine groep geeft aan niets te willen veranderen aan hun autogebruik. Uit het onderzoek blijkt dat 44 procent van de autobezitters bereid is om langzamer te rijden om zo de stikstofuitstoot terug te dringen en 40 procent wil zelfs minder autorijden dan voorheen.

Frederik van der Veen, CEO bij Autoverzekering.nl, licht toe: “Recent is het verlagen van de maximumsnelheid op snelwegen overdag naar 100 kilometer per uur ingevoerd. Deze maatregel lijkt bij bijna de helft van de autobezitters daadwerkelijk op steun te kunnen rekenen. Daarnaast zijn we inmiddels gewend om zakelijke afspraken online te doen. Dit in combinatie met de bereidheid van automobilisten om bij te dragen aan het milieu, maakt dat wij verwachten dat mensen voor hun werk minder auto gaan rijden en vaker afspraken op afstand maken om zo het reizen te beperken.”

Als er straks minder wordt gereden, heeft dit dalende premies als gevolg. "Het wordt dan nog slimmer om je autoverzekering tegen het licht te houden om te checken of je verzekering nog wel past bij je rijgedrag en of je niet te veel betaalt", aldus Van der Veen.

Twee derde bereid (deels) elektrisch te rijden

De afgelopen jaren heeft het fiscaal stimuleren van (deels) elektrisch rijden gezorgd voor een sterke toename van het aantal elektrische auto´s in Nederland**. Niet verrassend dat twee derde van de Nederlandse autobezitters in de toekomst dan ook bereid is om in een elektrische (31%) of hybride (36%) auto te rijden om zo een bijdrage te leveren aan een beter milieu.

75% ziet geen toekomst in zelfrijdende auto’s

Er wordt veel gesproken over zelfrijdende auto’s, maar zien Nederlandse autobezitters dit ook daadwerkelijk als de toekomst? Zo’n 17 procent zou dit heel fijn vinden, waarbij jongeren meer in zelfrijdende auto’s denken te gaan rijden dan ouderen (zie grafiek). Echter verwacht maar liefst 75 procent van de Nederlandse autobezitters in de toekomst niet in een zelfrijdende auto te gaan rijden. De meerderheid geeft hiervoor als reden liever zelf de controle te houden tijdens het autorijden. Ook wordt gevreesd dat zij geen zelfrijdende auto kunnen betalen of heerst het idee dat zij dit technologische hoogstandje niet meer meemaken.

“De overgang naar zelfrijdende auto’s kan het verkeer veel veiliger maken, doordat er geen menselijke factoren zoals onoplettendheid of emoties meer in het spel zijn. Echter wordt dan de vraag wie er aansprakelijk is als het toch misgaat. Deze aansprakelijkheid kan naar de autoproducent worden verschoven, wat als gevolg heeft dat deze kosten worden doorberekend in de aanschafprijs. Aan de andere kant kunnen softwaremankementen ontstaan door nalatigheid van de bestuurder om deze te laten repareren. Dit zijn allemaal vraagstukken waar eerst goede wet- en regelgeving voor moet komen”, aldus Van der Veen.

Vooral vrouwen bereid minder te rijden, mannen meer vertrouwen in zelfrijdende auto

Tot slot blijkt uit het onderzoek dat de Nederlandse mannen meer vertrouwen in de toekomst van de zelfrijdende auto hebben dan de vrouwen. Ook zijn mannen eerder geneigd om elektrisch te rijden dan vrouwen. Daarnaast is er een duidelijk verschil te zien op het gebied van minder en langzamer autorijden; zo zijn vrouwen meer bereid om op die manieren het milieu te ontlasten dan mannen. Een overzicht van de man/vrouw-verschillen in percentages is te zien in onderstaande grafiek:

*Onderzoek uitgevoerd in november 2019 onder 1.001 autobezitters via onderzoeksbureau Dynata in samenwerking met adviesbureau Fred de Jong.

**Bron: CBS

Meer weten? Lees de blog via deze link

Over Autoverzekering.nl

Autoverzekering.nl is een onafhankelijke vergelijkingssite waar consumenten terecht kunnen voor bespaaradvies op het gebied van autoverzekeringen. Het onderzoeken van het aanbod van alle verzekeraars en de daarbij behorende voorwaarden is een dagtaak op zich. Door alles op een rij te zetten, helpt het domein consumenten bij het vinden van de juiste deals. Autoverzekering.nl behoort tot het portfolio van Overstappen.nl.

Onze partners