42 procent niet bewust van regelingen verduurzamen woning

Veruit de meeste Nederlanders betalen het verduurzamen van de woning volledig zelf. Slechts een op de vijf Nederlanders maakt gebruik van een financiële regelingen, in de meeste gevallen van een subsidie. Dat het merendeel hier geen gebruik van maakt komt mede doordat ruim vier op de tien niet bekend is met beschikbare financiële regelingen. Dit blijkt uit Duurzaam Wonen, een grootschalig onderzoek van Multiscope onder 4.000 Nederlanders.

Beperkt gebruik door onbekendheid

Vier op de vijf Nederlanders die de woning verduurzaamt gebruikt daarvoor geen financiële regeling. In de meeste gevallen is het investeringsbedrag te laag (25 procent) of komt men niet in aanmerking voor ondersteuning (22 procent). Voor zo’n 42 procent speelt onbekendheid met financiële regelingen een rol. Zo komt het bij 18 procent niet op om te zoeken naar mogelijkheden en is 11 procent hier niet mee bekend. 7 procent vindt het teveel uitzoekwerk en 6 procent vindt de financiële regelingen te ingewikkeld.

Subsidies vaakst aangevraagd

20 procent van de Nederlanders die de woning verduurzaamt maakt daarbij wel gebruik van speciale financiële regelingen. Subsidies van de overheid of gemeente worden door 12 procent gebruikt, gevolgd door leningen (5 procent) en het terugvragen van btw op zonnepanelen (5 procent). 3 procent sluit een hogere hypotheek af voor verduurzaming.

Verhuizing belangrijkste aanleiding gebruik regelingen

Verhuizen is hét moment om de woning te verduurzamen en gebruik te maken van financiële regelingen. 31 procent van de Nederlanders die in de afgelopen twee jaar naar een andere woning zijn verhuisd, heeft gebruik gemaakt van zo’n regeling voor verduurzaming. Naast gebruik van subsidies voor energiebesparing (15 procent) en ‘groene’ leningen (11 procent), sloot 10 procent van deze groep een hogere hypotheek af om de woning te kunnen verduurzamen.

Onze partners