Aanvragen ISDE-subsidie particulieren geopend

€ 350 miljoen voor energiebesparing woningen en bedrijfspanden in 2023 met ISDE

Met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) kunnen woningeigenaren en zakelijke gebruikers subsidie krijgen voor verduurzaming van een bestaande woning of bedrijfspand. In 2023 is € 350 miljoen beschikbaar voor onder andere (hybride) warmtepompen, zonneboilers, isolatiemaatregelen en aansluitingen op een warmtenet. De mogelijkheden voor subsidie zijn verruimd. De ISDE wordt daardoor in 2023 voor meer mensen bereikbaar. Het is voor woningeigenaren sinds dinsdag 24 januari mogelijk om aanvragen in te dienen.

De ISDE wordt jaarlijks beschikbaar gesteld en loopt door tot 2030. Woningeigenaren, bedrijven, verenigingen en particuliere verhuurders komen in aanmerking. Met het nemen van verduurzamingsmaatregelen is het voor woningeigenaren en zakelijke gebruikers mogelijk om fors te besparen op energiekosten. Voor woningeigenaren geldt dat een maatregel eerst moet zijn uitgevoerd, voordat subsidie kan worden aangevraagdOp de eerste dag zijn 3235 aanvragen (stand per 25 januari, 9 uur) ingediend. Op de website van RVO wordt periodiek een actueel overzicht gegeven over het aantal aanvragen en budget.

Meer budget, groei aanvragen

Het budget van € 350 miljoen is een verhoging ten opzichte van vorig jaar. In 2022 bedroeg het initiële budget € 228 miljoen. Door de groei van het aantal aanvragen is het beschikbare budget vorig jaar tussentijds in stappen verhoogd tot totaal € 325 miljoen. De Rijkdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), die de regeling uitvoert, zag het aantal ISDE-aanvragen in 2022 ruimschoots verdubbelen ten opzichte van voorgaand jaar met totaal meer dan 100.000 aanvragen.

Nu ook subsidie voor één isolatiemaatregel

Nieuw in 2023 is dat al voor 1 isolatiemaatregel subsidie kan worden aangevraagd in plaats van het minimum van 2 maatregelen dat voorheen gold. Ook is er meer tijd voor het doen van een subsidieaanvraag. Vanaf 2023 heeft een woningeigenaar 24 maanden de tijd om een subsidieaanvraag te doen nadat een maatregel is uitgevoerd (mits de maatregel na 1 januari 2022 is genomen).

Isolatiemaatregelen

In het geval van 1 maatregel kan de subsidie gemiddeld 15% van de isolatiekosten bedragen. In het geval iemand binnen 24 maanden alsnog een tweede maatregel laat uitvoeren (of meer) kan het subsidiebedrag van de eerste isolatiemaatregel verdubbelen, tot gemiddeld zo’n 30% van de isolatiekosten. Isolatiemaatregelen zijn onder meer dakisolatie, gevel-en spouwmuurisolatie, vloerisolatie en glasisolatie. Om voor de hogere isolatiesubsidie in aanmerking te komen is het ook mogelijk om 1 isolatiemaatregel te combineren met de aanschaf van een warmtepomp, zonneboiler of met een aansluiting op een warmtenet. Deze percentages zijn slechts een schattingen. De exacte subsidiebedragen en voorwaarden per maatregel zijn te vinden op de website van RVO.

Warmtepomp en zonneboiler

De hoogte van het subsidiebedrag per apparaat of maatregel hangt af van het soort zonneboiler, warmtepomp of isolatie en de energieprestatie daarvan. Voor bijvoorbeeld een hybride warmtepomp op buitenlucht kan de subsidie € 2000 tot € 3000 bedragen, afhankelijk van het soort warmtepomp en het vermogen. De exacte subsidiebedragen en voorwaarden staan op de website van RVO.

Subsidie elektrisch koken

Ook nieuw in 2023 is dat woningeigenaren vanaf 2023 subsidie kunnen aanvragen voor een elektrische kookvoorziening die is aangeschaft na 1 april 2022. Dit is een vast subsidiebedrag van € 400 en geldt voor huishoudens die zijn aangesloten op een warmtenet en zich hebben laten afsluiten van kookgas. Voor een aansluiting op een warmtenet geldt een vast subsidiebedrag van € 3.325. De exacte voorwaarden zijn te vinden op de RVO-website.

Zakelijke markt

Naast het ISDE-budget van € 350 miljoen voor genoemde maatregelen en apparaten is er een budget van € 30 miljoen beschikbaar voor kleinschalige windturbines en zonnepanelen, specifiek bedoeld voor de zakelijke markt. Deze subsidie is tot eind 2023 aan te vragen. Zakelijke gebruikers zijn onder meer bedrijven, woningcorporaties, verenigingen en particuliere verhuurders. Zakelijke gebruikers komen in 2023 in ook aanmerking voor subsidie op warmtepompen en zonneboilers.

Subsidie voor VvE's

De subsidie voor warmtepompen, zonneboilers en een aansluiting op een warmtenet voor verenigingen van eigenaars (VvE’s) is per 1 januari 2023 overgegaan naar de Subsidieregeling Verduurzaming voor Verenigingen van Eigenaars (SVVE). Deze is er voor (gemengde) VvE’s, woonverenigingen en wooncoöperaties en voorziet in energieadvies, energiebesparende maatregelen (isolatie) en warmtetechnieken (zoals aanschaf warmtepomp, zonneboiler of een centrale aansluiting op een warmtenet) en oplaadpuntenadvies voor VvE’s met een eigen parkeergelegenheid. Voor zonnepanelen en kleine windturbines kunnen VvE’s nog wel terecht bij ISDE, net als bedrijven.

Nationaal Isolatieprogramma 

De verhoging van het ISDE-budget draagt bij aan de ambities van het kabinet om woningen sneller, slimmer en socialer te isoleren zoals vastgelegd in het Nationaal Isolatieprogramma. Van de circa 40 miljard m3 aardgas die we per jaar in Nederland verbruiken, wordt circa 30 procent gebruikt om woningen en gebouwen te verwarmen, te voorzien van warm water, en om te kunnen koken. Goed isoleren van woningen kan dit gebruik terugdringen en draagt daarmee bij aan de betaalbaarheid van de energierekening en het halen van de klimaatdoelen. Het is bovendien een noodzakelijke voorbereiding op de overstap naar een aardgasvrij alternatief. De ISDE-regeling sluit verder ook aan op de ambities van het kabinet om het gebruik van de (hybride) warmtepomp te stimuleren. Een (hybride) warmtepomp levert zowel een forse aardgas- als een CO2-reductie op.

Aanvragen

Aanvragen van subsidie voor (hybride) warmtepompen, zonneboilers, isolatiemaatregelen en aansluitingen op een warmtenet voor particulieren is mogelijk vanaf 24 januari 2023. Aanvragen voor de zakelijke markt (warmtepompen, zonneboilers, windturbines en zonnepanelen) is reeds mogelijk sinds 2 januari 2023.

Onze partners