Aardgasvrije nieuwbouw neemt verder toe

In het tweede kwartaal van 2020 werden 8.019 (84%) nieuwbouwwoningen in ons verzorgingsgebied zonder aardgas-aansluiting aangevraagd. In dezelfde periode vorig jaar was dit 65%. Een forse stijging dus.

De Nederlandse overheid wil afstappen van het gebruik van aardgas. Daarom is per 1 juli 2018 de plicht voor netbeheerders om nieuwe huizen en kleine bedrijfspanden aan te sluiten op het aardgasnet, vervallen.

Een aansluiting op nieuwe warmte is niet vanzelfsprekend. Bouwprojecten hebben een doorlooptijd van jaren. De nieuwbouw die nu wordt opgeleverd, is vaak jaren geleden op de tekentafel ontworpen. Een aansluiting op het aardgasnet was toen heel gewoon. Vandaag de dag zijn er goede, duurzame alternatieven om zonder aardgas te verwarmen en koken.

Energienet optimaal gebruiken

Als netbeheerder hebben wij een goed beeld van de mogelijkheden van het lokale energienet. Om de maatschappelijke kosten zo laag mogelijk te houden, moeten we het energiesysteem zo optimaal mogelijk gebruiken. Zo krijgen projectontwikkelaars en woningcorporaties die voor 1 juli 2018 aardgasaansluitingen voor nieuwbouwprojecten hebben aangevraagd of in opdracht hebben gegeven, de mogelijkheid om zonder kosten daarvan af te zien. Daarnaast denken we vrijblijvend mee over de mogelijkheden om een nieuwbouwproject alsnog zonder aardgas te realiseren.

Bestaande bouw

Niet alleen nieuwbouwwoningen worden aardgasloos. Steeds meer gemeenten denken na over een een tijdspad waarmee duidelijk wordt wanneer welke bestaande wijk aardgasvrij gemaakt wordt. In 2021 moet elke gemeente daarvoor een transitivise warnte hebben vastgesteld. Liander helpt gemeenten graag bij het maken van de inventarisatie van de gebouwde omgeving, de globale mogelijkheden van de warmteoplossingen en ondergrondse energie-infrastructuur. Denk hierbij aan meer inzicht in de ouderdom van het gasnet en de capaciteit van het aanwezige elektriciteitsnetwerk. Zo ontwerpen we samen een nieuwe duurzame energievoorziening voor de toekomst.

Onze partners