Aardwarmte kan helpen bij 30% van warmtevraag gebouwde omgeving

Aardwarmte (geothermie) is een duurzame warmtebron voor het verwarmen van gebouwen. Met aardwarmte kunnen we maar liefst 30% van de warmtevraag in de gebouwde omgeving verduurzamen. Een nieuwe handreiking helpt gemeenten hun rol te pakken bij geothermieprojecten.

De 'Handreiking geothermie' biedt gemeenten tips over stakeholdermanagement en helpt bij het kiezen van de juiste rol bij geothermieprojecten in de gebouwde omgeving. 

Vernieuwde Mijnbouwwet

De wetten en regels rondom geothermieprojecten staan in de Mijnbouwwet. Deze regels zijn vernieuwd. En op korte termijn volgen er nog meer wijzigingen, zoals in de Wet collectieve warmtevoorziening. Gemeenten gaven daarom aan dat zij behoefte hebben aan richtlijnen en advies over de ontwikkelingen van deze wijzigingen. Maar ook welke rol zij als gemeenten kunnen innemen bij een geothermieproject.

Praktische handreiking

Naast de wettelijke informatie geeft de handreiking:

  • tips over stakeholdermanagement;
  • een businesscase en beschikbare subsidies;
  • voor- en nadelen van geothermieprojecten;
  • praktijkervaringen van gemeenten die al eerder met geothermieprojecten te maken hadden.

Onze partners