ABP stopt met beleggen in producenten van fossiele energie

Het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) heeft een groot deel van haar liquide beleggingen in de producenten van fossiele energie verkocht. Hieronder vallen alle aandelen en bedrijfsobligaties in ontwikkelde economieën zoals de Verenigde Staten, Singapore of Australië.

Ze beleggen daarmee niet langer in grote bedrijven als Shell, BP en Total Energies. In totaal heeft ABP voor ongeveer € 9 miljard aan beleggingen in producenten van fossiele energie verkocht. De verkoop van beleggingen is dit kwartaal nog niet terug te zien in hun laatste beleggingslijsten. (Ze plaatsen die altijd met een kwartaal vertraging).

Blijven over: opkomende markten en illiquide beleggingen

Wat nog overblijft zijn de aandelen in opkomende markten (circa € 1 miljard). Die verkopen ze naar verwachting dit jaar, nadat ook deze aandelen zijn losgemaakt uit de beleggingspools. Daarna volgt nog de afbouw van de € 5,6 miljard in zogenoemde illiquide beleggingen. Voorbeelden hiervan zijn energiecentrales. Deze beleggingen zijn niet snel te verkopen omdat ze hierbij gebonden zijn aan contracten. Die kunnen soms nog tot 10 jaar lopen. Zoals eerder aangekondigd hebben ze voor de afbouw van deze beleggingen langer nodig.

Aandelen bijna allemaal losgemaakt

APB belegt via hun uitvoerder APG in pools met andere pensioenfondsen. Om hun aandelen in fossiele producenten te kunnen verkopen, moeten deze eerst worden losgemaakt uit deze beleggingspools. Dit geldt dus alleen nog voor de aandelen in fossiele producenten in opkomende economieën. Ook deze aandelen (circa € 1 miljard) bouwen ze af, maar zolang we in de pools zitten, kan het nog voorkomen dat er aandelen worden aangekocht.

Niet meer meestemmen bij Shell

Om te bepalen in welke bedrijven ze niet meer beleggen, hanteert APB specifieke definities en criteria. Hier leest je daar meer over. Dat ze nu niet langer beleggen in de grote producenten van fossiele brandstoffen, betekent ook dat ze niet langer meestemmen op de aandeelhoudersvergaderingen van concerns als Shell.

Ze hebben de feiten en cijfers over de fossiele beleggingen op een rij gezet in een factsheet.

Onze partners