Achmea plant één miljoen bomen met herbebosser Land Life

Achmea gaat de komende drie jaar circa één miljoen bomen planten. De coöperatieve verzekeraar zet zo een volgende stap op weg naar een volledig klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2030. Samen met Land Life Company is een meerjarig herbebossingsprogramma gestart waarmee de CO₂ -uitstoot van de bedrijfsvoering van Achmea wordt gecompenseerd.

Achmea compenseert sinds 2011 haar resterende CO₂ -footprint door de aanschaf van certificaten. Als onderdeel van een ambitieuze verduurzamingsagenda investeert Achmea nu voor de lange termijn in compensatie door concrete bosbouwprojecten in onder andere Australië en IJsland. Achmea investeert vier miljoen in het herbebossingsprogramma met Land Life Company.

Bianca Tetteroo, voorzitter Raad van Bestuur Achmea: “Als coöperatieve verzekeraar willen wij bijdragen aan een gezonde, veilige en duurzame samenleving. Dat doen we op tal van manieren voor onze klanten, met onze beleggingen en natuurlijk kijken we ook naar onze eigen bedrijfsvoering. Zo zijn we hard op weg naar een volledig klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2030. Aan de hand van een ambitieus verduurzamingsplan verlagen we stap voor stap onze CO₂ -footprint, waarbij we onder meer kijken naar ons energieverbruik, onze mobiliteit, afvalstromen ons papierverbruik. Het restant van onze CO₂ -emissie, compenseren we zo natuurlijk mogelijk. Met het planten van één miljoen bomen zetten we daarmee een mooie stap! En bovendien sluiten we aan bij het ‘EU Action Plan against global warming’ en ‘the Green deal’, het Europese doel om voor 2030 drie miljard bomen te planten.”

Een gezonde, veilige en duurzame samenleving

Land Life Company gaat voor Achmea de komende drie jaar ongeveer één miljoen bomen planten. Hiermee wordt ongeveer 920 hectare ‘gedegradeerd land’ in Australië en IJsland hersteld. De bomen nemen de komende veertig jaar circa 200.000 ton CO₂ op. Omdat Land Life Company werkt met een diverse mix van inheemse boomsoorten, wordt ook de biodiversiteit hersteld. Bovendien leveren de projecten voordelen op voor de lokale gemeenschappen.

Samenwerking Achmea en Land Life

Via het Achmea Innovation Fund is Achmea sinds 2020 de grootste externe investeerder in de herbebosser Land Life Company. Het fonds van Achmea ondersteunt zo de missie van Land Life om twee miljard hectare aangetast land wereldwijd te herstellen. Tjeerd Anema, CEO bij Land Life Company: “Wij waren zeer verheugd toen Achmea vorig jaar als investeerder aan boord kwam om onze missie te ondersteunen. Het is geweldig dat wij nu met deze overeenkomst ook in het veld, concreet de handen ineenslaan om actief CO₂ uit de lucht te halen en land te herstellen.”

Onze partners