ACM stelt regels op om 'greenwashing' tegen te gaan

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft vuistregels opgesteld voor duurzaamheidsclaims die bedrijven gebruiken bij de verkoop van hun producten en diensten. De ACM wil hiermee bereiken dat bedrijven consumenten goed en volledig voorlichten over de duurzaamheid van hun producten of diensten. Dit draagt bij aan het vertrouwen van consumenten in duurzame producten. Markten voor duurzame producten en diensten kunnen zich hierdoor beter ontwikkelen.

De ACM ziet dat consumenten duurzaamheid steeds vaker meewegen in hun aankoopbeslissing. Dit maakt het voor bedrijven aantrekkelijk om producten en diensten als duurzaam aan te prijzen. Consumenten kunnen de claims zelf niet controleren. Ze moeten erop kunnen vertrouwen dat de claims die bedrijven doen kloppen. Valse of misleidende claims (‘greenwashing’) tasten het vertrouwen van consumenten aan en leiden tot oneerlijke concurrentie met bedrijven die het wel goed doen.

Edwin van Houten, directeur Consumenten van de ACM: “Voor consumenten en bedrijven die willen bijdragen aan een meer duurzame samenleving is het belangrijk dat de informatie over duurzaamheid klopt en controleerbaar is. Deze vuistregels maken duidelijk aan welke eisen duurzaamheidsclaims moeten voldoen. Bedrijven en consumenten kunnen vermoedens van valse of misleidende duurzaamheidsclaims bij ons melden.”

Vuistregels voor eerlijke claims

De ACM heeft vijf vuistregels opgesteld voor bedrijven:

  1. Maak duidelijk welk duurzaamheidsvoordeel het product heeft
  2. Onderbouw duurzaamheidsclaims met feiten en houd ze actueel
  3. Vergelijkingen met andere producten, diensten of bedrijven moeten eerlijk zijn
  4. Wees eerlijk en concreet over de duurzaamheidinspanningen van uw bedrijf
  5. Zorg dat visuele claims en keurmerken behulpzaam zijn voor consumenten en niet verwarrend

De ACM heeft een leidraad uitgebracht waarin deze vuistregels met voorbeelden worden toegelicht. De ACM nodigt bedrijven en organisaties uit om mee te denken en te reageren tot 20 oktober 2020.

Duurzaamheid bij de ACM

De ACM is op verschillende terreinen betrokken bij het onderwerp duurzaamheid. Energie in transitie is een agendathema voor de ACM. Daarnaast heeft de ACM:

  • een oproep gedaan om strengere regels te stellen aan keurmerken om een einde te maken aan misleiding
  • een leidraad uitgebracht over de mogelijkheden voor bedrijven om met elkaar samen te werken om duurzaamheid te bevorderen
  • gereageerd op een voorstel van de Europese Commissie om consumenten van betere en betrouwbaardere informatie te voorzien over de duurzaamheid van producten.

Onze partners