Amazon en Eneco starten samenwerking voor levering van hernieuwbare energie

Als mede-initiatiefnemer van de klimaatdoelstellingen, heeft Amazon de ambitie om een CO2 neutraal bedrijf te worden in 2040, 10 jaar voor het klimaatverdrag van Parijs. Om dit doel te bereiken hebben Amazon en Eneco een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Amazon neemt hernieuwbare windenergie af van Eneco, opgewekt in het offshore windpark Hollandse Kust Noord.

De overeenkomst tussen Amazon en Eneco betreft de afname van 130 MW geïnstalleerd duurzaam vermogen. Hiermee zet Amazon wederom een stap richting haar streven om op 100% hernieuwbare energie te opereren in 2025. Aan deze ambitie levert Eneco graag een bijdrage.

De hernieuwbare energie wordt opgewekt door het windpark Hollandse Kust Noord, dat 18,5 kilometer voor de Nederlandse kust wordt gebouwd. CrossWind, een joint venture tussen Shell en Eneco, werkt aan de ontwikkeling van het windpark met 69 windturbines en een totaal geïnstalleerd vermogen van 759MW. Het offshore windpark moet in 2023 operationeel zijn en gaat dan ten minste 3,3 TWh per jaar leveren.

“Amazon heeft duidelijke klimaatambities. Wij zijn er trots op dat wij hier aan kunnen bijdragen door het leveren van duurzame energie, opgewekt in het offshore windpark Hollandse Kust Noord. Deze samenwerking maakt het daarbij mogelijk voor Eneco om te blijven investeren in duurzame energieprojecten en daarmee de energietransitie te versnellen,” aldus Kees-Jan Rameau, Chief Strategic Growth Officer Eneco.

Onze partners