Aparte openstelling SDE voor grootschalige warmteprojecten

‘Een aparte openstelling van de SDE voor grootschalige warmteprojecten in 2022 is een mogelijkheid om de warmtetransitie en geothermie te versnellen’. Hans Bolscher, voorzitter Geothermie Nederland, was daarin duidelijk tijdens een gesprek met de vaste Kamercommissie Economische Zaken en Klimaat van de Tweede Kamer. Bolscher: ‘Wat kan en niet kan is een kwestie van politieke wil. Er zijn geen wettelijke beperkingen om niet tot creatieve oplossingen te kunnen komen.’ Dit zijn ook de aandachtspunten die Geothermie Nederland meegeeft aan de Tweede Kamer voor de Begrotingsbehandeling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

SDE++

Het belangrijkste instrument voor de stimulering van duurzame energie is de SDE++. Door de gekozen systematiek van de SDE++-regeling maken geothermieprojecten nu nog weinig tot geen kans. De aangekondigde komst van schotten in de regeling in 2023 speciaal voor warmteprojecten, is een verbetering maar kan en moet sneller: al in 2022. Naast een hoger SDE++ budget en sneller beschikbaar - specifiek voor warmteprojecten - is ook de realisatietermijn in de regeling belangrijk. Door de zeer lange doorlooptijden van de vele vergunningen is 6 jaar echt noodzakelijk voor geothermie.

Kaders en vergunningen

Het proces van vergunningverlening kan en moet sneller. Dit kan door een deel van de vele processen parallel te laten lopen. Ook is er bij alle partijen behoefte aan heldere kaders vanuit de overheid, zodat goede projecten zoals in Nieuwegein niet hoeven te sneuvelen op onduidelijkheid. De Mijnbouwwet en Warmtewet moeten nog door de Kamer. En snel. Om ervoor te zorgen dat aardwarmte de vlucht kan nemen naar een solide bijdrage aan de energietransitie is snelheid van groot belang.

Hoopvol gesprek

Het gesprek met de vaste kamercommissie gaf volop ruimte om duidelijk te maken waarom geothermie onmisbaar is in de warmtetransitie en welke acties de sector onderneemt. De Kamerleden hadden zelf ook diverse vragen, op het gebied van veiligheid, ervaringen in andere landen en technologische ontwikkelingen. Bij alle Kamerleden was enthousiasme te proeven en zij onderschreven het belang van geothermie in de warmtetransitie. Het gesprek was live te volgen op 7 oktober en is inmiddels terug te kijken. 

Bekijk de opname


Geothermie Nederland

Geothermie Nederland is de brancheorganisatie voor geothermie die alle ondernemingen en organisaties verenigt met een zakelijk belang in de geothermiesector. Geothermie Nederland werkt aan de positionering van geothermie als natuurlijke bron voor duurzame energie en levert zo een tastbare bijdrage aan de warmtetransitie en verduurzaming van Nederland. Voor meer informatie over de vereniging, zie de factsheet over Geothermie Nederland of www.allesoveraardwarmte.nl voor meer informatie over aardwarmte.

Onze partners