BAM elektrificeert Nederlandse leasewagenpark

Medewerkers van Koninklijke BAM Groep nv die in aanmerking komen voor een arbeidsvoorwaardelijke leaseauto in Nederland, kunnen voortaan uitsluitend kiezen voor een elektrisch model. BAM wil door elektrificatie van het leasewagenpark de eigen CO2-voetafdruk aanzienlijk verlagen. BAM beschikt met ruim 3.600 arbeidsvoorwaardelijke leaseauto’s over een van de grotere leasewagenparken van Nederland. Momenteel rijden bij BAM 400 elektrische en 40 plug-in hybride leaseauto’s.

Naar verwachting is eind 2023 de helft van het Nederlandse leasewagenpark elektrisch. Eind 2027 zal vrijwel het volledige leasewagenpark elektrisch zijn. Voor de situaties waar honderd procent elektrisch niet tot de mogelijkheden behoort, kiest BAM voor een plug-in hybride oplossing.

BAM richt zich samen met leasemaatschappij Athlon in eerste instantie op de elektrificatie van arbeidsvoorwaardelijke leaseauto’s. In de loop van dit jaar starten BAM en Athlon een pilot voor de elektrificatie van de functionele leaseauto’s. Een volledige elektrificatie van alle ruim 1.500 functionele leaseauto’s in Nederland is vanwege specifieke eisen met betrekking tot de actieradius, het zware materieel dat moet worden vervoerd en de huidige stand van de techniek nog niet mogelijk. De pilot is bedoeld om nieuwe inzichten te vergaren, zodat in de komende jaren ook de functionele leaseauto’s gefaseerd kunnen worden geëlektrificeerd.

Aanzienlijke reductie CO2-uitstoot

Het besluit van BAM om uitsluitend elektrische leaseauto’s ter beschikking te stellen, levert een belangrijke bijdrage aan de reductie van de eigen CO2-uitstoot. De BAM-leaseauto’s in Nederland stoten jaarlijks in totaal circa 12.000 ton CO2 uit. Ter illustratie: een Nederlands gezin stoot gemiddeld 20 ton CO2 uit per jaar. Met volledige elektrificatie van het gehele leasewagenpark bespaart BAM jaarlijks de CO2-uitstoot van zo’n 600 huishoudens.

BAM heeft inmiddels de CO2-emissie (intensiteit) met 35 procent terugbracht ten opzichte van 2015, gesteund door initiatieven zoals elektrisch vervoer, de aankoop van groene stroom en de elektrificatie van bouwplaatsen en materieel. De nieuwe, duurzame autoleaseregeling past uitstekend binnen de ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen die BAM heeft geformuleerd in de strategie voor de periode van 2021-2023 (‘Building a sustainable tomorrow’), mede gebaseerd op het streven de eigen CO2-emissie in 2030 met vijftig procent terug te dringen.

Onze partners