BIZGOODZ brengt restmaterialen van bedrijven en circulaire ontwerpers samen

BIZGOODZ Groene Zaken artikel

Waardevolle restmaterialen van bedrijven belanden nog te veel bij de stort. “Daar moet verandering in komen”, vindt Fleur Olde Heuvelt, directeur en oprichter van BIZGOODZ. "Het hergebruiken en upcyclen van bestaande materialen is de eerste stap naar waardebehoud en een gezonde samenleving." Dat is waar BIZGOODZ aan bijdraagt door een brug te slaan tussen het aanbod van restmaterialen door bedrijven en de vraag van circulaire ontwerpers.

Huidige situatie

Om in 2050 een circulaire economie gerealiseerd te hebben, moet er nog een heleboel gebeuren. Het Circularity Gap Report 2019 constateert dat de wereldeconomie slechts 9% circulair is – nog maar 9% van de 92,8 miljard ton mineralen, fossiele brandstoffen, metalen en biomassa die de economie binnenkomt, worden jaarlijks hergebruikt. En de trend is negatief. Het grondstofverbruik is de afgelopen 25 jaar verdubbeld. En 50-75% van het jaarlijkse grondstofverbruik van industriële bedrijven is binnen 1 jaar alweer afval.

Bewuster omgaan met restmaterialen

In Nederland produceren we 65 miljoen ton afval per jaar. Hiervan komt meer dan 90% van bedrijven. Bedrijven zijn zich vaak niet bewust van hun afvalprocessen en de impact op het milieu. Het is een automatisch proces geworden en daarmee is er geen urgentie om dit onder de loep te nemen. Restmaterialen zijn afgeschreven en vallen buiten het actieve bedrijfsproces. Ze liggen vaak stilzwijgend in het magazijn te verstoffen. Dit met materiaal waardeverlies, doorlopende opslagkosten en oplopende afvoer- en stortkosten als gevolg.

In 2020 zal het bedrijfsleven meer verantwoordelijkheid moeten nemen voor de gehele impact van het bedrijf op onze samenleving”, geeft Fleur Olde Heuvelt aan. “Bewustwording, creativiteit en daadkracht zijn essentieel voor de transitie naar een circulaire economie”.

Waarde creëren

Op het online B2B handelsplatform www.bizgoodz.com worden herbruikbare materialen en circulaire producten zichtbaar en verhandelbaar. Zo worden oude dakgoten verwerkt als groene wand met planten, afgeschreven brandblussers industriële lampen en een restpartij stof, nieuwe kussens. Tevens helpt BIZGOODZ bij het oplossen van circulaire vraagstukken van bedrijven. Samen met creatieve materiaal experts. Door deze circulaire cases kunnen bedrijven zich goed onderscheiden als koploper van de circulaire economie. Met meer dan 17 jaar marketingervaring met vele consumentenmerken, wil Fleur Olde Heuvelt met BIZGOODZ het werk van circulaire ontwerpers stimuleren en restpartijen van bedrijven een nieuw doel en bestemming geven. Het geven van een nieuw leven aan deze materialen bespaart kosten en creëert winst voor aanbieder, koper én samenleving. Een win-win-win voor alle partijen!

Circulaire eindejaar challenge voor bedrijven

We have no time to waste, so be part of it!

BIZGOODZ | www.bizgoodz.com | contact@bizgoodz.com

Onze partners