Buitenlandse bedrijven maken Nederlandse ecosystemen sterker

Het Invest in Holland netwerk, dat in opdracht van de overheid buitenlandse bedrijven voor Nederland aantrekt, was in 2023 betrokken bij 217 investeringsprojecten van buitenlandse bedrijven in ons land. Daarbij lag specifieke focus op het aantrekken en behouden van juist die buitenlandse bedrijven die bijdragen aan duurzame economische groei en aan het versterken van bestaande ecosystemen in Nederland. Resultaat van de verscherpte focus is dat in 2023 al ruim 80% van de actief ondersteunde projecten past binnen de strategische prioriteiten van Nederland.

Minister Micky Adriaansens: “Buitenlandse bedrijven zijn belangrijk voor de Nederlandse economie. Daar wordt meer dan een kwart van het geld in Nederland verdiend. Ook werkt 20% van de mensen in het bedrijfsleven bij een buitenlands bedrijf. Ik verwelkom buitenlandse bedrijven dus graag, zeker als zij onze economie sterker, innovatiever en duurzamer kunnen maken.”

Hilde van der Meer, Commissaris Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) en voorzitter van het Invest in Holland netwerk: “Wij richten onze inspanningen op een aantal sectoren, zoals Energie, ICT, Life Sciences & Health en Agrifood. We kijken waar de kansen en opgaven in die ecosystemen liggen, met als doel gericht buitenlandse bedrijven aan te trekken die met hun innovaties aanvullen of versterken wat we al hebben in Nederland. We leggen daarmee focus op wat we wíllen aantrekken als land. We kúnnen bovendien ook niet zomaar alles meer binnenhalen. Uitdagingen in het vestigingsklimaat, zoals tekorten op de arbeidsmarkt, op het elektriciteitsnet en in de fysieke ruimte, onderstrepen het belang van het maken van keuzes.”

Mede als gevolg van de scherpere focus in het acquisitiebeleid is het aantal projecten dat in 2023 door het Invest in Holland netwerk werd begeleid (217) lager dan in voorgaande jaren (326 in 2022 en 424 in 2021). Het aandeel projecten dat past binnen de strategische prioriteiten van Nederland is juist steeds hoger. Ruim 80% van de in 2023 ondersteunde projecten versterkt regionale (kennis-)ecosystemen en draagt bij aan economie en samenleving. Op hun beurt vinden deze bedrijven in Nederland een innovatiegericht en internationaal georiënteerd ondernemingsklimaat. Hier kunnen zij hun innovaties doorontwikkelen en vermarkten door samen te werken binnen de hoogwaardige Nederlandse ecosystemen.

Zo is het Zweedse Paebbl één van slechts drie bedrijven ter wereld die grondstoffen maakt van uit de lucht gefilterde CO2. Paebbl opende in 2023 een R&D faciliteit met proefopstelling in het Rotterdamse havengebied, waar het revolutionaire proces van koolstofafvang en –gebruik van grote waarde is voor de verduurzamingsopgave van de industrie. Ook het Taiwanese Keypasco versterkt met haar komst een voor Nederland belangrijk focusgebied, namelijk cybersecurity. Keypasco helpt bedrijven hun digitale assets te beschermen met veilige en gebruiksvriendelijke authenticatieoplossingen. Met 10 miljoen gebruikers over 10 sectoren is Keypasco een toonaangevende speler en aanwinst voor het Nederlandse cybersecurity cluster.

Naast de scherpere focus in het acquisitiebeleid zijn ook andere factoren van invloed op de resultaten van het Invest in Holland netwerk. Investeringsbeslissingen van buitenlandse bedrijven worden beïnvloed door bijvoorbeeld een afzwakkende mondiale economische groei, geopolitieke spanningen en daarmee gepaard gaande onzekerheid, hogere grondstof-, energie- en voedselprijzen en een veranderend speelveld door de de-globaliseringstrend. Ook zorgen knelpunten in het Nederlandse vestigingsklimaat, zoals stikstofproblematiek, een krappe arbeidsmarkt en vol elektriciteitsnet, in toenemende mate voor belemmeringen bij investeringsplannen.

De 217 investeringsprojecten in 2023 betroffen zowel nieuwe vestigingen van buitenlandse bedrijven als uitbreidingsinvesteringen van al in Nederland gevestigde buitenlandse bedrijven. De top 5 sectoren waarin afgelopen jaar projecten zijn begeleid zijn High Tech Systems & Materials (51), ICT (40), Energy (25), Life Sciences & Health (19) en Agrifood (17). Van de buitenlandse bedrijven die in Nederland investeerden is in 2023 ruim een derde afkomstig uit Azië (37%), gevolgd door Europa, Midden-Oosten en Afrika (30%), Noord- en Zuid-Amerika (30%) en 3% uit andere delen van de wereld.

Invest in Holland en de NFIA zetten zich in om buitenlandse bedrijven met economische toegevoegde waarde naar ons land aan te trekken. De organisaties ondersteunen geen brievenbusmaatschappijen of andere papieren constructies. Bij de werkzaamheden ligt de specifieke focus op bedrijven die Nederland helpen maatschappelijke doelen te halen; bedrijven die de verduurzaming versnellen, voor nieuwe digitale toepassingen zorgen of toekomstige innovaties mogelijk maken. NFIA heeft 26 buitenkantoren wereldwijd, gevestigd op Nederlandse ambassades of consulaten

Onze partners