CO2-uitstoot Nederlandse kolencentrales wordt niet minder maar MEER

Comité Schone Lucht, Leefmilieu, Mobilisation for the Environment en 55 buitenlandse natuurorganisaties en wetenschappers zijn onthutst over de zeer foutieve berichtgeving van NOS Nieuws.

In het nieuwsbericht van het NOSnieuws wordt vermeld dat de CO2-uitstoot van de Nederlandse kolencentrales vorig jaar, voor de 3e maal op rij, is gehalveerd door Corona en de toegenomen inzet van biomassa. De toename van biomassa in 2020 bedraagt 130%. Comité Schone Lucht, Leefmilieu en Mobilisation for the Environment stellen, mede namens 55 buitenlandse natuurorganisaties en wetenschappers dat deze berichtgeving van de NOS onjuist is. De CO2-uitstoot van biomassaverbranding per energie-eenheid ligt 15% hoger dan die van steenkool. De vervanging van kolen door houtverbranding leidt dus niet, per saldo, tot minder maar meer CO2-uistoot. Ongeacht of het om hele bomen gaat of resthout of zelfs zogenaamd ‘duurzaam gecertificeerde’ import van bomen uit het buitenland, de uitstoot wordt er niet minder door en neemt zelfs schrikbarend toe, zoals nu is gebleken.

Deze extra uitstoot verergert de klimaatverandering. De winning van hout voor houtpellets vindt grotendeels plaats door industriële en systematische kaalkap van bossen. Hierbij worden natuurlijke en zelfs (oer)oude en beschermde bossen niet gespaard, met alle verstrekkende gevolgen voor het ecologische systeem, de luchtkwaliteit en gezondheid van mens, dier en natuur. Zo is in het Zuidoosten van de VS in de laatste 70 jaar 20% van de natuurlijke bossen gekapt. In Zweden verdwijnen nu de laatste natuurlijke bossen. Eenzelfde proces is in de Baltische Staten gaande. Het duurt tussen de 50 tot 100 jaar totdat nieuw geplante bomen weer de hoeveelheid CO2 hebben opgenomen. In de VS is er geen aanplantplicht. De boskap wordt aangejaagd door de biomassa-subsidie. De 58 organisaties en wetenschappers zijn overtuigd dat de CO2-uitstoot aan de schoorsteen van de energiecentrale moet worden geteld, en juist niet op nul moet worden gesteld. Dat is de meest correcte CO2-boekhouding. De huidige registratie van de houtkap voldoet niet.

@Persbericht Comité Schone Lucht

Onze partners