De eerste prefab rotonde van Nederland uitgevoerd door ketenpartners KWS, Leicon en RvB Groep

Het gebruik van modulaire elementen draagt bij aan de transitie naar een circulaire economie.

In Ermelo is de eerste volledig prefab rotonde van Nederland geopend. Deze rotonde, gelegen op de N302 in Ermelo, is aangelegd door KWSLeicon en de RvB Groep, in opdracht van de provincie Gelderland. Dit is niet eerder in zo’n korte tijd gelukt.

De werkzaamheden zijn op vrijdagavond om 20.00 gestart en maandagochtend om 06.00 uur afgerond. Door de korte realisatietijd is de verkeershinder voor de weggebruikers, bedrijven en aanwonenden beperkt gebleven én de omleidingsroutes waren korter. Daarmee is de toename van de CO₂-uitstoot als gevolg van omrijden gereduceerd.

KWS legt eerste prefab rotonde van Nederland aan 1

Eén weekend voor vervanging kruispunt door rotonde

De ontwikkeling van een modulaire rotonde voor de provincie Gelderland is een pilot van Leicon Verkeersgeleiding. Samen met RvB Groep zijn zij initiatiefnemer en leverancier van modulaire betonelementen. Het project in Ermelo is een pilot om het vervangen van een bestaand kruispunt in één weekend te vervangen voor een complete rotonde. KWS voerde de werkzaamheden in dit weekend uit.

Verder bouwen aan volledige circulaire rotondes

Met het pilotproject en de innovatie in Ermelo is het startsein gegeven voor de verdere ontwikkeling van modulaire rotondes en mogelijk andere toepassingen in de infrastructuur waarmee een bijdrage wordt geleverd aan een betere levenskwaliteit. De samenwerkende partijen, waaronder KWS, streven ernaar de doorlooptijd nog verder terug te brengen.

Het gebruik van modulaire elementen draagt bij aan de transitie naar een circulaire economie. Deze pilot maakt verder onderzoek hiernaar mogelijk. Het uiteindelijke doel is dat de rotonde volledig opgenomen kan worden en op een andere locatie weer kan worden opgebouwd. Op dit moment kunnen de betonelementen al opgenomen en gerecycled worden tot betongranulaat dat vervolgens weer als grindvervanger in nieuwe elementen verwerkt kan worden.

KWS legt eerste prefab rotonde van Nederland aan 2

De rotonde: 120 prefab betonelementen

De rotonde bestaat uit 120 geprefabriceerde betonelementen waarmee de rammelstrook, rijloper én de op- en afritten opgebouwd zijn. Deze zijn vervolgens aangesloten op het asfalt. Omdat de rotonde direct na de oplevering volledig belast wordt, is gebruik gemaakt van funderingsmateriaal waarmee in korte tijd een hoge druksterkte wordt verkregen. Daarmee worden onderlinge zettingen vermeden en kunnen de voegverbindingen eveneens direct belast worden.

De werkzaamheden in beeld | timelapse

De eerste prefab rotonde van Nederland is een samenwerking tussen Leicon, RvB Groep en KWS. Samen hebben zij het totaalproduct geleverd, een mooi voorbeeld van een goede ketensamenwerking.

Onze partners