De impact van Smart Mobility op mobiliteit

De ontwikkeling van verschillende opkomende technologieën zoals blockchain, connectiviteit en kunstmatige intelligentie en de combinaties daarvan zal in het komende decennium versnellen en verder ontwikkelen en innovaties op het gebied van Smart Mobility stimuleren. Er zijn nog een groot aantal uitdagingen voor de ontwikkeling en implementatie van Smart Mobility-toepassingen. Specifieke acties en beleidsmaatregelen zijn dan ook nodig. 

Deze week verscheen het rapport 'The impact of emerging technologies on the transport system' van CE Delft en TNO in opdracht voor de Commissie vervoer en toerisme van het Europees Parlement. Het rapport geeft een overzicht van Smart Mobility, de technologieën in ontwikkeling die hiervoor de basis vormen en de impact op het verkeer- en vervoerssysteem.

De belangrijkste kansen en uitdagingen voor de inzet van Smart Mobility-toepassingen worden in kaart gebracht en het rapport geeft aanbevelingen voor (beleids)acties. In het rapport staan de volgende Smart Mobility toepassingen – waarvan de grootste impact wordt verwacht op mobiliteit en de maatschappij –  centraal: Cooperative Intelligent Transport Systems (C-ITS), Connected Cooperative Automated Mobility (CCAM), Mobility as a Service (MaaS) en Self-organising Logistics (SoL).

Voordelen van Smart Mobility

Smart Mobility zal naar verwachting aanzienlijke positieve voordelen hebben voor individuele gebruikers (bijvoorbeeld een hoger comfortniveau en lagere gebruikskosten). In potentie kan het ook aanzienlijke maatschappelijke voordelen hebben (vermindering van de CO2-uitstoot en verbeterde verkeersveiligheid). Het realiseren van de voordelen van Smart Mobility hangt af van het ontwerp, de implementatie en het overheidsbeleid (met maatregelen zoals wetgeving, financiering, pilotprojecten en publiek-private samenwerking).

Beleidsaanbevelingen

De beleidsacties die nodig zijn moeten op alle niveaus (d.w.z. Europees, nationaal, lokaal/regionaal) door zowel publieke als private partijen worden genomen. Aangezien elke toepassing van Smart Mobility zijn eigen uitdagingen heeft, zijn gerichte beleidsacties nodig. Tegelijkertijd is ook een overkoepelende strategie nodig om alle afzonderlijke beleidsacties op elkaar af te stemmen en te coördineren.

Het rapport bevat de volgende beleidsaanbevelingen voor de beleidsmakers van de EU:

  • Het ontwikkelen van een overkoepelende strategie voor Smart Mobility
  • Het creëren van basisvoorwaarden voor Smart Mobility (bijv. goed uitgeruste digitale infrastructuur, volledig wettelijk kader).
  • Het definiëren van gerichte beleidsacties voor elke toepassing van Smart Mobility.
  • Het zorgen voor proactief, flexibel en adaptief beleid.
  • Het verbeteren van de Smart Mobility kennisbasis (over de effecten, de voorkeuren van de gebruikers, de technologische randvoorwaarden en eisen, enz.).
  • Het organiseren van de samenwerking tussen alle relevante stakeholders (met inbegrip van de eindgebruikers). 

Bijdragen van Smart Mobility aan maatschappelijke doelstellingen

CE Delft en TNO hebben hun complementaire kennis gebruikt om gezamenlijk een breed overzicht te geven van de innovatieve technologieën, de potentie van Smart Mobility, de impact ervan op mobiliteit en concrete aanbevelingen voor beleidsmakers.

CE Delft is een onafhankelijke onderzoeks- en adviesorganisatie die gespecialiseerd is in het ontwikkelen van innovatieve en geavanceerde oplossingen voor milieuproblemen. Wij zijn een toonaangevende expert op het gebied van transportbeleid en duurzaam transport. Met hoogwaardig onderzoek wil CE Delft een bijdrage leveren aan de implementatie van Smart Mobility op een zodanige manier dat het bijdraagt aan een duurzamer, veiliger en efficiënter transportsysteem. Een ondersteunende beleidscontext is daarbij cruciaal en CE Delft helpt beleidsmakers en andere belanghebbenden om dit te ontwikkelen.

TNO is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie, die onderzoek doet naar disruptieve ontwikkelingen en diepgaande domeinkennis heeft. Door middel van gedegen onderzoek willen we erachter komen welke technologieën kunnen bijdragen aan zero emissions, zero causalties en zero loss. Met deze inzichten kan de overheid kansrijke innovaties stimuleren en negatieve externaliteiten reduceren, bijvoorbeeld door tijdig beleidsmaatregelen te nemen.

Bij TNO maken we stakeholders niet alleen bewust van de potentie van Smart Mobility en innovatieve technologieën, maar geven we ze ook effectieve instrumenten om de impact te bepalen en de benodigde beleidsmaatregelen te nemen. Alleen zo kunnen mobiliteitsinnovaties optimaal bijdragen aan onze maatschappelijke doelen.

Onze partners