De klimaatklok tikt: tijd voor meer en snellere actie

Op deze Wereld Meteorologische Dag (23-03-2021) roept Weeronline op tot meer en snellere actie om de opwarming van het klimaat te beperken. Hiermee sluit Weeronline zich aan bij een internationaal klimaatstatement dat vandaag is uitgebracht.

De opwarming van de aarde door de uitstoot van broeikasgassen zoals CO2 en methaan leidt tot een toename van extremen zoals hitte, overstromingen en droogte. Het zee-ijs op de Noordpool smelt steeds verder en het ijsoppervlak bereikte in oktober 2020 zelfs een laagterecord. Ook de dikte van het ijs is de afgelopen 30 jaar afgenomen. De Noordpool is inmiddels dan ook ruim 4 graden opgewarmd. Ook de permafrost (grond die nooit helemaal ontdooit) smelt op steeds meer plaatsen en gletsjers worden in rap tempo korter.

Door het smeltende ijs stijgt de zeespiegel wereldwijd en ook treedt verzuring van de oceanen op. Stijgende oceaantemperaturen leiden tot verandering in het gedrag van stormen. Zo worden ze waarschijnlijk zwaarder, overleven ze langer boven land en brengen ze meer regen met zich mee. Door de hogere watertemperaturen wordt ook het koraalrif op verschillende plaatsen aangetast en kunnen golfstromen in de oceaan veranderen

In Nederland is het klimaat sinds 1901 al ruim twee graden opgewarmd. We hebben steeds vaker te maken met hitte in de zomer en schaatspret in de winter komt minder vaak voor. Ook kennen we steeds vaker periodes van extreme droogte en ook veroorzaken plensbuien vaker wateroverlast. Een stijgende zeespiegel en hoogwatergolven in de rivieren bedreigen onze veiligheid.

Maatregelen onvoldoende en te traag - meer en snellere actie nodig

De boodschap die we vandaag hebben voor de wereldwijde overheden is dat de voorgenomen maatregelen onvoldoende zijn om de klimaatdoelen van Parijs te halen. Het doel dat in 2015 werd gesteld is dat de opwarming van de aarde ver beneden 2 graden blijft, met een streven naar maximaal 1,5 graden temperatuurstijging ten opzichte van de industriële revolutie.

Zelfs als alle maatregelen worden geïmplementeerd kan het klimaat in 2100 ruim 3 graden zijn opgewarmd en mogelijk wordt al binnen tien jaar de anderhalve graad opwarming behaald. Zelfs als we rond 2050 klimaatneutraal leven zal door de lange verblijftijd van broeikasgassen in de atmosfeer de opwarming van de aarde nog doorzetten.

"De oproep aan overheden is dan ook om meer en snellere acties te ondernemen om de uitstoot van broeikasgassen te verlagen," aldus Jaco van Wezel is meteoroloog bij Weeronline.


Onze partners