Duurzaam Ondernemen: Zo zorgt u voor bevlogen medewerkers

Productiviteit medewerkers Groene Zaken

Medewerkers hebben een cruciale rol bij het realiseren van de duurzaamheidsstrategie van een onderneming. In de praktijk blijkt helaas nog al te vaak dat zij de duurzame ambities juist belemmeren. Hoe kunnen organisaties medewerkers enthousiast maken voor duurzaamheid? 8 lessons learned van Interface.

Het lijkt zo eenvoudig om het personeel mee te krijgen in het streven naar een duurzame onderneming. Dat is het allerminst. Nog steeds wordt duurzaamheid top-down bepaald met weinig mogelijkheden voor een dialoog. Het gevolg hiervan is dat de genomen maatregelen geen tot weinig effect hebben. Interface heeft in de afgelopen 27 jaar diverse benaderingen getest en uitgeprobeerd. Deze 8 maatregelen bleken succesvol te zijn:

1. Doe meer dan sporadische toespraken

Om ervoor te zorgen dat duurzaamheid geïntegreerd is in de bedrijfsvoering, is het van belang dat directeuren en managers hier ook iedere dag mee bezig zijn en erover communiceren. Met sporadische toespraken over milieukwesties bereiken organisaties namelijk te weinig.

Communiceer bij vrijwel iedere mogelijkheid over de duurzaamheidsstrategie. Denk hierbij aan het plaatsen van de boodschap in brieven, offertes, brochures en op de website. Of op T-shirts voor het personeel en de koffiemokken die iedereen dagelijks gebruikt. Maar ook op het verpakkingsmateriaal van een product.

2. Toon de passie voor duurzaamheid

Door het tonen van passie voor een duurzame doelstelling worden medewerkers geïnspireerd en gemotiveerd om zelf ook iedere dag een bijdrage te leveren. In plaats van een verplichte doelstelling wordt duurzaamheid een persoonlijke kwestie.

3. Practice what you preach

Voortdurende communicatie over de duurzaamheidsinspanningen is cruciaal. Toch kan er bij medewerkers een cynische houding ontstaan. Bijvoorbeeld als concrete acties achterwege blijven, lastige uitdagingen niet worden erkend en boodschappen tegenstrijdig zijn. Enthousiaste medewerkers die het idee hebben dat er niet naar hen geluisterd wordt, raken gefrustreerd en spannen zich niet meer verder in.

4. Overtuig medewerkers met een gerichte, persoonlijke aanpak

Bedrijfsbrede interne communicatiecampagnes over duurzaamheid zijn weinig efficiënt. Organisaties kunnen zich beter richten op specifieke groepen binnen de organisatie. Door duurzaamheidsinformatie te bieden die relevant is voor specifieke functies maken organisaties meer kans om medewerkers te overtuigen.

5. Stel doelen op

Zie duurzaamheid niet als een bijkomstigheid, maar formuleer het als een doelstelling. Een algemeen directeur hoort dan ook op zeer regelmatige basis te informeren in hoeverre de doelstellingen zijn gerealiseerd. Ook in tijden dat het economisch iets minder gaat met het bedrijf.

6. Geef duurzaamheid status

Bouw een netwerk van interne ambassadeurs op die duurzaamheidsthema's binnen het bedrijf promoten. Deze rol moet uiteindelijk een interne status opleveren. Tips van Interface zijn:

  • Benoem medewerkers op basis van hun verdiensten als ambassadeur.
  • Beloon de ambassadeurs. Dit hoeft overigens niet met geld gepaard te gaan.
  • Train ambassadeurs grondig, laat ze essays schrijven en laat deze door kundige mensen beoordelen.

7. Maak mensen verantwoordelijk voor duurzaamheidsdoelstellingen

Vergroot de toewijding van medewerkers door ze verantwoordelijk te stellen voor duurzaamheidsdoelstellingen. Denk hierbij aan het opstellen van een kwartaalverslag dat gepresenteerd moet worden aan de Raad van Bestuur. Durf ook actie te ondernemen als de doelstellingen niet gehaald worden.

8. Investeer in medewerkers

Zorg ervoor dat medewerkers uitgedaagd worden om zelf met nieuwe ideeën te komen. Bestaande systemen, procedures en werkwijzen kunnen efficiënter gemaakt worden. Maar met het ontwikkelen van nieuwe en betere processen is ook veel winst te behalen.

Organisaties doen er daarom goed aan om meer te investeren in hun medewerkers in de vorm van trainingen en het aanreiken van middelen. Bovendien is het raadzaam om medewerkers regelmatig in contact te laten komen met externe duurzaamheidsdeskundigen.

Onze partners