Duurzame dinsdag, de Prinsjesdag van de Duurzaamheid dit keer via livestream

Analyse initiatieven: economische groei niet langer hét medicijn voor een beter leven

Gaan we terug naar het ‘oude normaal’ of komen we duurzamer, socialer en uiteindelijk ook economisch sterker uit deze periode van crisis en transitie? Op 1 september is het Duurzame Dinsdag. Vernieuwende initiatieven uit de samenleving worden op verschillende manieren onder de aandacht gebracht van politiek Den Haag. Zo ontvangt Staatssecretaris Stientje van Veldhoven namens het kabinet de Duurzame Dinsdag koffer met 454 duurzame initiatieven van ondernemers, burgers en ngo’s. Daaronder zijn dit jaar opvallend veel 'game changers'. Uit een analyse van deze initiatieven blijkt dat we economische groei niet langer meer als hét medicijn zien voor een beter leven. De mens is onlosmakelijk deel van de natuur. Er klinkt een roep om een ander fundament, andere uitgangspunten. Dat gaat verder dan ‘verduurzamen van het bestaande’.

Hoogleraar Jan Jonker zal in zijn Duurzame Troonrede 'het beleid op weg naar radicaal anders' presenteren. Hij geeft ons – en de politiek – zeven ‘breekijzers’ waarmee we het systeem het komende decennium kunnen verbouwen.

Nationaal energiecommissaris Ruud Koornstra heeft 40 ondernemers en wetenschappers geïnterviewd in het kader van een film die hij momenteel maakt. Zijn conclusie: we kunnen de klimaatdoelen in 2030 halen mits we de moed hebben om ons economisch systeem anders in te richten. De technologie, middelen, maatschappelijke innovatiekracht en het bewijs dat duurzaamheid het leven juist leuker (en niet soberder) maakt zijn ruim voor handen.

Maayke Damen van Excess Materials Exchange – een datingsite voor reststromen – heeft uitgewerkte ideeën om de knelpunten in de huidige afvalstoffen wetgeving weg te nemen. 

Met al deze ‘munitie’ gaan we in gesprek met Tweede Kamerleden. Om samen de transitie naar een duurzame samenleving te versnellen! 

Doe mee aan Duurzame Dinsdag via de livestream!

In verband met corona bieden we vanuit Nieuwspoort dit jaar een volledig online programma aan waar iedereen bij kan zijn, via een livestream op onze website.
Deelnemen via Facebook kan ook: je kunt dan meepraten via de chat.

Speciaal voor de 454 initiatieven worden er online break-out sessies georganiseerd, die worden begeleid door ondernemers, beleidsmakers en deskundigen op het gebied van bijvoorbeeld circulaire verdienmodellen, opschaling en ketensamenwerking.

Onze partners