Ecovat wil nog beter kunnen concurreren met fossiele systemen

Ecovat heeft een nieuwe video laten maken van het productieproces van onze standaard elementen. Door standaardisatie en automatisering ontstaat een enorm kostenvoordeel bij realisatie en opschaling. Door onze interne kwaliteitseisen t.a.v. maatvoering en toleranties bereiken we als Ecovat team een nieuwe standaard en sorteren we voor op Industrie 4.0.

Bekijk hier de Ecovat Production Video

Hetgeen nu om ons heen in de wereld gebeurd met de Corona crises zal naar verwachting innovatie en technologie een boost gaan geven. Ons verlangen is om beter, sneller en efficiënter te produceren. Door nieuwe productie tech¬nieken te omarmen, onder controle te brengen, maar vooral ook door de nieuwe manieren waarop jonge mensen met techniek in contact komen ontstaat voor ons een nieuwe groep engineers die onze ambities als Ecovat mee kunnen waarmaken.

Industry 4.0 is wat mij betreft meer dan industrialisering, meer dan alleen een efficiënt bouwproces. Het gaat juist ook over het leveren van een excellent product. Het opent de mogelijkheid om kleine gespecialiseerde fa¬brieken te bouwen met weinig menskracht en dus relatief lage loonkosten.

Zo zullen wij als Ecovat beter kunnen concurreren met fossiele systemen.

Over Ecovat

Wij geloven in een toekomst met een 100% duurzaam energiesysteem. Comfortabel, betrouwbaar en betaalbaar voor de huidige generatie, zonder dat dit ten koste gaat van toekomstige generaties. Deze transitie zal gepaard gaan met een sterke toename van fluctuerende opwek van energie. Er ontstaan grote verschillen tussen vraag en aanbod.

Wij willen dat alle energie optimaal wordt benut en dat niets verloren gaat. Om dit te bereiken, kunnen we niet zonder opslag van energie.

“Opslag is de ontbrekende schakel in de transitie naar duurzame energie.”

Kijk voor meer informatie op www.ecovat.eu

Onze partners