Een derde van de Nederlanders wil sinds corona duurzamer leven

Een derde van de Nederlanders zegt sinds de coronacrisis duurzamer te willen gaan leven, en zeven procent zegt dat juist minder te willen gaan doen. Dat blijkt uit een onderzoek* van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal, uitgevoerd door Motivaction. Twee derde gelooft dat zij zelf kunnen bijdragen aan een duurzamere samenleving, iets meer dan in 2019.

Gevraagd naar goede voornemens voor 2021 wil één op de drie vooral meer leuke dingen gaan doen en gezonder leven en één op de vijf Nederlanders wil duurzamer leven. Nederlanders zouden in de toekomst vooral vaker willen letten op het kopen van voeding met duurzame keurmerken, bewuster met spullen omgaan, zonnepanelen kopen en het huis beter isoleren. Geen of minder vlees eten blijft omstreden: 16 procent doet dit al zoveel mogelijk, 29 procent wil dit (meer) gaan doen terwijl 34 procent zijn biefstuk niet wil missen. Ook vliegen blijft controversieel. 30 procent ziet het niet zitten om bewust minder te vliegen.

De coronacrisis heeft een tegengesteld effect op de zorgen die mensen hebben over het klimaat. Een kwart (26 procent) van de Nederlanders zegt zich sinds de coronacrisis meer zorgen te maken. Tegelijkertijd maakt 17 procent zich minder zorgen. Het zijn vooral jongeren van 18 tot 34 die zeggen zich meer zorgen om het klimaat te maken. Vergeleken met 2019 zijn evenveel Nederlanders, namelijk 35 procent, in grote of zeer grote mate gemotiveerd om iets voor het klimaat te doen.

“De coronacrisis vraagt veel aandacht van mensen. Toch blijft ook de opwarming van het klimaat een zorg voor veel Nederlanders. Maar het besef van urgentie groeit niet. Dat is wel nodig, want ook de klimaatverandering is een ernstige crisis en de tijd dringt om er iets aan te doen”, aldus directeur Ika van de Pas van Milieu Centraal.

Mensen die komend jaar duurzamer willen leven hebben naast goedkopere duurzame producten (60 procent) en meer aanbod van duurzame producten (46 procent) behoefte aan praktische tips en eenduidige informatie om duurzame voornemens te kunnen realiseren (42 procent). “Mensen weten best wel dat er iets moet gebeuren, en willen vooral tips over hoe ze het kunnen doen”, aldus Ika van de Pas van Milieu Centraal.

*  Het onderzoek is uitgevoerd van 8 tot en met 14 december 2020 door Motivaction onder een representatieve steekproef van 1.076 Nederlanders tussen 18 en 80 jaar uit het StemPunt-panel. De resultaten zijn representatief op basis van opleiding, leeftijd, geslacht, regio, waardeoriëntatie en interacties hiertussen. Motivaction is een onafhankelijk onderzoeksbureau, lid van de MOA en maakt deel uit van de Research Keurmerkgroep.

Onze partners