Elektrische binnenvaartschip wordt de toekomst

ZES introduceert een nieuw energiesysteem voor de verduurzaming van de binnenvaart. Dit gebeurt met een voor iedereen toegankelijke infrastructuur voor emissieloos varen. Schoon, klimaatneutraal en klaar om de competitie met fossiele brandstoffen aan te gaan. ZES biedt hiervoor een volledig producten- en dienstenpakket dat is gebaseerd op verwisselbare batterijcontainers met groene stroom, laadstations, technische ondersteuning en een innovatief betaalconcept voor scheepseigenaren.

Het bedrijf is opgericht door ING, energie- en technisch dienstverlener ENGIE, maritiem technologiebedrijf Wärtsilä en het Havenbedrijf Rotterdam. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat steunt deze eerste stap in de transitie naar een emissieloze binnenvaart. Bierbrouwer Heineken verbindt zich voor tien jaar aan ZES om bier emissieloos te vervoeren van de brouwerij in Zoeterwoude naar Moerdijk, en geeft daarmee als eindklant een belangrijk signaal van vertrouwen.

Het klimaatakkoord vraagt om een verduurzaming van de transportsector. Op dit moment is de gehele Nederlandse transportsector verantwoordelijk voor 21 procent van de kooldioxide-uitstoot (CO2) in Nederland. Binnen transport is binnenvaart verantwoordelijk voor 5 procent van de kooldioxide-uitstoot. In de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens zijn afspraken gemaakt over verduurzaming van de binnenvaart. Met een transformatie van de diesel-aangedreven binnenvaart naar volledig elektrisch aangedreven vervoer, zet de binnenvaartsector een belangrijke stap in het realiseren van het klimaatakkoord. Daarnaast stoten elektrische binnenvaartschepen geen stikstofoxide meer uit.

Minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen: “Nederland is koploper duurzaam goederenvervoer over water. Ruim 1/3 van alle goederen en 80 procent van de bulk gaat via de binnenvaart. Dat haalt niet alleen veel vrachtwagens van de weg en is dus goed voor de filebestrijding, maar een binnenvaartschip stoot ook nog eens veel minder CO2 uit. Deze voorsprong bouwen we nu nog verder uit met deze nieuwe elektrisch aangedreven binnenvaartschepen.”

Willem Dedden, CEO van Zero Emission Services: “Met ZES introduceren we een systeemverandering in de binnenvaart, waardoor binnenvaartschepen emissieloos varen dankzij verwisselbare batterij-containers, ZESPacks, die worden geladen met duurzaam opgewekte stroom. Voor de verwisseling van de batterij-container wordt een netwerk van open access laadpunten ingericht. De ZESPacks worden daar omgewisseld voor volle, zodat de schepen snel door kunnen varen met minimale wachttijd. De energiecontainers zijn ontworpen voor meerdere toepassingen, zo kunnen ze ook tijdelijk aan land worden ingezet voor het stabiliseren van het elektriciteitsnet of om te voorzien in een lokale tijdelijke vraag naar elektriciteit. Het systeem is toekomstbestendig, omdat het onafhankelijk is van de energiedrager. We starten met batterijen, maar als in de toekomst waterstof goedkoper wordt, dan kunnen de containers met waterstoftechnologie op dezelfde wijze elektriciteit leveren.”

Om de overgang naar emissieloos varen voor de schipper eenvoudiger te maken, is een innovatieve financieringsvorm op basis van ‘pay per use’ ontwikkeld. Hierdoor brengt ZES alleen de kosten in rekening voor de verbruikte duurzame energie en huur van de batterijcontainer, zodat de bedrijfskosten van de schipper competitief blijven. Wel dient het schip voorzien te zijn van een elektrische voortstuwingslijn.

Met deze systeemverandering is voor de eerste fase een totaalbedrag gemoeid van 20 miljoen euro. Dit wordt financieel gedragen door ING, ENGIE, Wärtsilä, Havenbedrijf Rotterdam en de Nederlandse overheid. De overheid levert een bijdrage via een subsidie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en een subsidie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in het kader van de verduurzaming van het transport.

Additionele ondersteuning komt van Heineken, via een langjarige vervoersovereenkomst en een initiële bijdrage in de ontwikkelingskosten van het eerste schip van haar vervoerder CCT. CCT brengt voor het laden en lossen van het eerste schip geen handelingskosten in rekening.

Een sterk staaltje teamwork, waarbij alle partijen een bijdrage leveren om deze systeemovergang financieel mogelijk te maken en de drempel voor schippers, reders en verlader om over te stappens zo laag mogelijk is.

Heineken is als verlader al vanaf de ontwikkeling van het systeem betrokken en is nu de eerste eindklant die met dit nieuwe systeem gaat varen. Het eerste schip wordt ingezet voor het vervoer van bier van de brouwerij van Heineken in Zoeterwoude via de binnenvaartterminal Alpherium naar de haven in Moerdijk. Heineken vindt het belangrijk om met duurzaam aangedreven vervoer bij te dragen aan de ontwikkeling van schone klimaatneutrale logistiek. Ze heeft als streven haar totale keten klimaatneutraal te maken.

ZES wil met dit concept de hele binnenvaart en short sea mobiliseren om emissieloos te gaan varen. Het eerste laadpunt komt op de corridor Zoeterwoude – Alpherium – Moerdijk. Daarna zal de focus liggen op het inrichten van het Amsterdam-Rotterdam-Antwerpen corridor en een verbinding te maken naar Nijmegen. De aandacht zal in de eerste fase gaan naar containerschepen voor de binnenvaart, zowel ombouw als nieuwbouw.

Kijk voor meer informatie op www.zeroemissionservices.nl

Onze partners