Experts pleiten voor recycling en hergebruik van plastic

"In de AGF-sector dragen verpakkingen bij aan de waarde van het artikel en vormen daarom een belangrijk onderdeel in de toeleveringsketen." Dat zei Lisa Pisani, directeur van het Italiaanse Novapack Sud tijdens een conferentie die werd houden in Vittoria op 27 februari 2020. De organisatie was in handen van Enza Zaden en de belangstelling was groot.

De sociaal-culturele analyse

"De Europese Gemeenschap heeft een richtlijn uitgevaardigd die het gebruik van plastic materialen verbiedt met betrekking tot een aantal artikelen. Het verbod treedt in werking in 2021, maar de steeds negatievere houding tegenover plastic is overweldigend. Tot op heden is er geen alternatief. Dozen en karton zijn niet voldoende beschikbaar en tornen aan belangrijke ethische kwesties die ook van toepassing zijn op sommige bioplastics", zegt Pisani.

"Mijn persoonlijke opvatting stemt daarom overeen met wat wordt ondersteund door een groot deel van de wetenschappelijke en industriële gemeenschap, wat in het belang van een schone wereld aangeeft dat de roeping voor het terugwinnen en hergebruik van plastic materialen moet worden vergroot. Maar het duidt ook op de introductie van een andere gevoeligheid voor het terugwinnen, differentiëren en hergebruiken van items waarbij dat tot op heden nog niet wordt gedaan. Een voorbeeld is de 'Bottle to Bottle', de beroemde plastic flessen waarvoor volledige recycling bestaat en ook plaatsvindt", zegt de directrice.

"Er zijn veel andere artikelen in de Europese industriële productie zoals R-PET-containers voor fruitverpakkingen, herbruikbaar en hernieuwbaar in nieuw plastic voor nieuwe productie. Een groot deel hiervan wordt nog niet hergebruikt. Dit zorgt voor verergering van de milieu-impact, als gevolg van de verspreiding in het milieu, en dat brengt tekortkomingen aan het licht in het systeem van discipline en monitoring van het gedrag van individuen."

"Als een groot deel van het plastic zou worden teruggewonnen en een aantal keer zou worden hergebruikt, zouden de voordelen voor het milieu en het economische systeem niet lang op zich laten wachten, maar hiervoor verwijs ik naar gezaghebbende observaties en sectorstudies."

"Bovendien heeft de verpakkingsindustrie zich de afgelopen twintig jaar bezig gehouden met innovaties, gericht op het garanderen van de versheid en het behoud van de geur en smaak van veel voedingsmiddelen. Deze eigenschappen zijn momenteel nog niet beschikbaar of denkbaar voor andere soorten materialen en daarom kunnen ze niet als vervanging van plastic dienen", zegt Pisani.

"Verpakkingen zijn ook een manier om het imago van een merk te versterken, maar worden tegenwoordig vooral gebruikt in hun functionaliteit, wat bijdraagt tot een goede afdichting van het product en het natuurlijke verval in de naoogstfase wegneemt.

We moeten ons realiseren dat in de minst ontwikkelde landen de hoeveelheid voedsel die bederft gelijk is aan 50%, terwijl in de meest ontwikkelde landen een percentage kennen van 30%. Dit komt door de verpakking."

Verander alles om niets te veranderen

"Een ander probleem dat zich voordoet is de daadwerkelijke vermindering van afval in afwezigheid van plastic. Als het waar is, zoals blijkt uit specifieke studies, dat plastic verspreid in het milieu tot 400 jaar bestand is tegen de elementen, zijn er niet zoveel studies die aantonen dat alternatieve materialen (zoals bioplastics of karton, geproduceerd met additieven en lijm en vervuilende chemische elementen) geen schade kunnen aanrichten fauna en flora. Hoewel deze materialen minder bestand zijn tegen de elementen, blijven ze onverenigbaar met de levenscyclus in de omgeving als ze niet goed worden gecomposteerd", zegt Francesco Tommasi Rosso, productiemanager van Novapack Sud.

"Natuurlijk blijft het onderwerp afval een serieuze zaak en zwerfvuil in zee is een echte ramp. Het is echter noodzakelijk om een onderscheid te maken tussen mythe en realiteit. Over het algemeen wordt aangenomen dat Europa bijdraagt aan de vervuiling van de oceanen; de waarheid is dat de zeeën voornamelijk vervuild zijn door puin van Aziatische rivieren. Sommige delen van de wereld kennen helaas geen mogelijkheden die, net als in Europa, van toepassing zijn op afval."

Hoe duurzaam moet het zijn?

"Een trend naar de demonisering van plastic, die nog steeds niet voldoende wordt ondersteund door wetenschappelijke waarheden, zou waarschijnlijk nog meer schade veroorzaken. Italië heeft namelijk een groter economisch aandeel nodig in deze sector om de omschakeling te ondersteunen."

"Veel mensen hebben geen idee hoeveel de verpakkingsketen voor de voedingsindustrie voor Italië waard is. Deze neemt een positie in die gelijk is aan 1/100 van het Italiaanse Bruto Binnenlands Product en heeft 50.000 werknemers in dienst, 3.000 bedrijven maken er deel van uit die samen goed zijn voor een omzet van €12.000.000.000. Deze gegevens laten zien dat verpakkingen in de Italiaanse economie van onschatbare waarde zijn in de belangrijkste sector, die van de landbouw, maar ook van de verwerkte gewassen. Bovendien bezet Italië de eerste plaats in de foodverpakkingsindustrie, niet alleen wat betreft de hoeveelheden, maar ook aangaande technologische vooruitgang. Dit bevestigt dat het gebruik van plastic moet worden verdedigd, met respect voor het milieu en in het belang van het continent", concludeert de productiemanager.

Lees hier meer artikelen over recycling

Onze partners