Frisdranksector dankzij statiegeld steeds meer circulair

Met ingang van 1 juli 2021 zit er statiegeld op kleine plastic flessen. ‘Een volgende belangrijke stap in het verder vergroten van de circulariteit van onze PET-flessen en het verkleinen van het aandeel zwerfafval.’ Aldus Taco Juriaanse, directeur van FWS, de brancheorganisatie voor de frisdranken-, water-. Sappen- en siropenindustrie in Nederland. ‘En eind volgend jaar komt er ook statiegeld op blikjes. Daarmee komt ons doel dat er uiteindelijk geen verpakkingsmateriaal verloren gaat, steeds dichterbij.’

Nationale Frisse Drankenonderzoek 2021

Uit het Nationale Frisse Dranken onderzoek 2021, een recent representatief onderzoek dat in opdracht van FWS is uitgevoerd door Ruigrok NetPanel, blijkt dat het heffen van statiegeld op een breed draagvlak onder Nederlanders kan rekenen. Een ruime meerderheid vindt dat statiegeld gevraagd moet worden op grote en kleine plastic PET-flessen, glazen hervulbare flessen en blikjes. De Nederlanders zien minder in statiegeld op kartonnen pakken en –pakjes. Het draagvlak daarvoor is aanmerkelijk minder. 

Enthousiasme

FWS-directeur Taco Juriaanse: ‘Het mes bij het heffen van statiegeld snijdt aan twee kanten. Statiegeld draagt eraan bij dat verpakkingen niet in het zwerfafval terecht komen, maar weer worden ingeleverd. Dat inleveren is weer belangrijk omdat het schaarse aanbod van hoogwaardig gerecycled plastic zo wordt vergroot. Dit helpt producenten om meer gerecycled materiaal in nieuwe flessen te verwerken. Er is daardoor minder ‘nieuw’ plastic nodig. Zo verminderen we het gebruik van fossiele grondstoffen en brengen we onze CO2-footprint steeds verder terug.’

Koploper

Nederlandse producenten van frisse dranken behoren tot de koplopers binnen Europa op het gebied van het circulair maken van verpakkingen. Dat past bij de ambitie van de Nederlandse frisse drankensector om een voorbeeldsector te zijn op het gebied van circulaire verpakking via recycling. Zo wil de sector: 

  • 100% recyclebaar verpakkingsmateriaal in 2025
  • in 2030 alle verpakkingsmaterialen gemaakt van gerecycled of hernieuwbaar materiaal
  • 50% reductie van het fossiele grondstoffengebruik in 2030
  • streven naar het 100% inzamelen van ons verpakkingsmateriaal na gebruik via PMD, restafval, statiegeld of andere inzamelsystemen
  • het aandeel van hervulbare verpakkingen substantieel verhogen en
  • volledig circulair zin in 2050. 

Verpakking

In het Nationale Frisse Drankenonderzoek 2021 is ook gevraagd wat frisse dranken drinkers belangrijk vinden bij de verpakkingen van dranken. Bijna een derde vindt het belangrijk dat verpakkingen kunnen worden ingezameld. Een kwart geeft aan het belangrijk te vinden dat verpakkingen recyclebaar zijn en daarmee het milieu minder belasten. Frisse dranken drinkers vinden het verder belangrijk dat verpakkingen hersluitbaar zijn, dat de ingrediënten er duidelijk opstaan en dat verpakkingen makkelijk mee te nemen zijn.

Onze partners