Greenpeace presenteert plan voor groene en eerlijke toekomst na coronacrisis

Niets staat Nederland in de weg om het klimaatdoel voor 2030 flink aan te scherpen. Een hoge belasting op CO2 en kleinere veestapel maakt zelfs 65% broeikasgasreductie in 2030 mogelijk. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Verantwoord verder na COVID-19’ van onderzoeksbureau Ecorys in opdracht van Greenpeace. Dit hogere klimaatdoel halen we met bestaande subsidies en een eerlijke belasting op de CO2-uitstoot van grote vervuilers. Het volgende kabinet heeft een hoger klimaatdoel nodig om aan het klimaatakkoord van Parijs te voldoen. Het doorgerekende plan bevat nieuwe maatregelen voor de vijf sectoren uit het Klimaatakkoord.

Waarom een hoger klimaatdoel?

Nederland gaat het doel uit het eigen Klimaatakkoord niet halen. En de ambitie om de uitstoot van broeikasgassen bijna te halveren is straks niet genoeg, nu de EU stappen zet om een hoger klimaatdoel te stellen dan Nederland. “We lopen achter, zeker als we de opwarming op 1.5 graden willen houden. De politiek heeft grote vervuilers als de zware industrie en veehouderij steeds uit de wind gehouden. Het klimaatdoel moet gewoon zo snel mogelijk omhoog. Daar is lef voor nodig, geen smoesjes meer. We verwachten dat de volgende regering hiermee direct aan de slag gaat. Het kan gewoon, dus waar wachten we op?”, aldus klimaat en energie-expert Dewi Zloch van Greenpeace.

Stappen richting CO2-neutraal in 2050

De grootste klimaatwinst valt te behalen in de veehouderij en industrie, omdat deze sectoren hun uitstoot tot nu toe minder ver hebben teruggedrongen. Een omslag naar ecologische landbouw met veel minder dieren pakt niet alleen het stikstofprobleem van de landbouw aan, maar levert ook een extra CO2 besparing op. Voorwaarde is dat dit rechtvaardig gaat en dat zoveel mogelijk boeren een goede boterham kunnen verdienen met minder dieren. Voor de industrie kan de uitstoot flink dalen met een effectieve CO2-heffing, terwijl extra ingezet wordt op windparken op zee. In de gebouwde omgeving moet worden geïnvesteerd in zonnepanelen en isolatie. Met rekeningrijden en inzet op elektrificatie van verkeer kan ook de uitstoot van de mobiliteitssector omlaag. 

De maatregelen kunnen onder andere betaald worden vanuit bestaande regelingen en, een eerlijkere verdeling van belastingen. Zloch: “Het is rechtvaardig dat grote vervuilers een grotere bijdrage leveren. Nederland wil het pad inslaan om in 2050 geen broeikasgassen uit te stoten. Dan is het alleen maar slim om nu al vooruit te denken en alvast te investeren. Nederland is een rijk en innovatief land, wij zouden toch bij uitstek dit probleem moeten kunnen oplossen en het goede voorbeeld geven."

Download hier het rapport van Ecorys: Verantwoord verder na COVID

Download hier: Plan voor groen en eerlijk herstel - 65% broeikasgasreductie in 2030 is haalbaar

Onze partners