Greenpeace stelt deadline om natuurcrisis aan te pakken

Actievoerders van Greenpeace zijn vanochtend op het dak van de nieuwe Tweede Kamer in Den Haag geklommen om drastische maatregelen tegen de natuurcrisis af te dwingen. Nederland schendt al jaren de Europese natuurbeschermingswetten door de extreem hoge uitstoot van stikstof die neerslaat in de natuur. Greenpeace Nederland roept de politiek op om nu met oplossingen te komen om de natuurcrisis serieus aan te pakken. De Algemene Politieke Beschouwingen, volgende week, zijn volgens de milieuorganisatie de uitgelezen kans hiervoor. “Dit is de láátste kans, anders zien wij geen andere uitweg dan het starten van een rechtszaak. De natuurcrisis wacht op niemand”, zegt Greenpeace directeur Andy Palmen.

De milieuorganisatie zette op 20 mei 2021 de eerste juridische stappen richting de Nederlandse Staat door middel van een sommatie. Het verslechteringsverbod van de Europese Habitatrichtlijn, geïnitieerd om de natuur te beschermen, wordt namelijk al jarenlang overtreden. De huidige stikstofwet brengt daar volgens Greenpeace geen verandering in. Uit recent ecologisch-wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het onderliggende maatregelenpakket tot 2030 bij lange na niet genoeg stikstof reduceert om de verslechtering van de meest kwetsbare natuur te stoppen.

Andy Palmen, directeur Greenpeace: “Ons geduld is op, daarom zitten wij erbovenop. Het is onacceptabel dat er in ‘het document op hoofdlijnen’ van Rutte en Kaag geen woord staat over de aanpak van de stikstofcrisis en er blijkbaar nul budget in de begroting staat om de natuurcrisis aan te pakken. Iedereen heeft behoefte aan duidelijkheid: boeren, burgers, bouwers en de natuur-en milieuorganisaties. Het is aan de politiek, en dan met name aan Rutte en Kaag én de Tweede Kamer, om het onrechtmatige handelen van de Staat te stoppen en daarmee een rechtszaak te voorkomen. De Algemene Politieke Beschouwingen, volgende week, zijn daarvoor de uitgelezen kans. Onze natuur is gebaat bij zo snel mogelijk ingrijpen. Een rechtszaak gaat jaren duren en die tijd hebben we simpelweg niet. Het feit dat de formatie zo extreem lang duurt werkt ook niet mee.”

Stikstofuitstoot al tientallen jaren te hoog 

De uitstoot van stikstof is al tientallen jaren veel te hoog als gevolg van de intensieve veehouderij, het verkeer en de industrie. Het gevolg is dat er veel te veel stikstof neerslaat in de natuur. Volgens Greenpeace is de grote boosdoener echter de Staat, vanwege de grove nalatigheid en het onvoldoende ingrijpen.

“De natuurcrisis moet nu aangepakt worden, de urgentie is hoog. Veel unieke Nederlandse natuur is de dupe van slap Haags beleid en staat inmiddels op omvallen. Bijna 90% van onze beschermde typen natuur verkeert in matige tot slechte staat. Sinds 1990 is het aantal wilde dieren in Nederland gehalveerd. Op hoge zandgronden, zoals de Veluwe, is dat zelfs afgenomen met 70%. Er is inmiddels een zwarte lijst van typen natuur waarvoor het nu of nooit is”, aldus Palmen. “Kortom, onze meest kwetsbare natuur vraagt nu om actie van de overheid.”

Foto: Marten van Dijl/Greenpeace

Onze partners